Dopuszczenie do obrotu w Europie fostemsawiru - inhibitora przyłączania stosowanego w skojarzeniu z innymi lekami antyretrowirusowymi w leczeniu dorosłych pacjentów z wielolekoopornym HIV

26.02.2021
GSK/ViiV Healthcare