Dane dotyczące stosowania kabotegrawiru i rylpiwiryny o przedłużonym działaniu w leczeniu zakażeń HIV wskazujące na utrzymywanie się supresji wiremii do 96. tygodnia

12.04.2021
GSK/ViiV Healthcare