mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Rola pediatry pierwszego kontaktu w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym
Odcinek 8: Nawracające zakażenia układu moczowego

03.06.2002
prof. dr hab. med. Maria Sieniawska
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Nefrologów Dziecięcych
emer. Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii AM w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
  • Odma opłucnowa u dzieci
  • Odwarstwienie siatkówki u dzieci
  • Badanie ostrości wzroku u dzieci
  • Nadczynność tarczycy u dzieci
  • Choroba Kawasakiego u dzieci
  • Astma u dzieci - mechanizmy i przyczyny
  • Krztusiec (koklusz) u dziecka
  • Kamica pęcherzyka żółciowego u dzieci
  • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży
O tym się mówi