Jak leczyć zwapnienia skóry?

19.07.2022
Omówienie artykułu: Treatment of calcinosis cutis in systemic sclerosis and dermatomyositis: A review of the literature.
Traineau H., Aggarwal R., Monfort J.B. i wsp.
J. Am. Acad. Dermatol. 2020; 82(2): 317–325. doi: 10.1016/j.jaad.2019.07.006. Epub 2019 Jul 11.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe
  • Mieszana choroba tkanki łącznej
  • Twardzina ograniczona
  • Twardzina układowa

Gdzie kierować

Przedstawiamy aktualny wykaz dermatologicznych oddziałów klinicznych posiadających umowę z NFZ oraz dane kontaktowe konsultantów (stan na 01.05.2022 r.).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.