Ostre zapalenie osierdzia – cz. 3. Opisy przypadków

04.01.2022
dr hab. n. med. Piotr Kukla1, prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski2
1 Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
2 Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej i Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta: