Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 • Jakich certyfikatów potrzebują użytkownicy nie będący lekarzami, aby obsługiwać proces szczepień w aplikacji? Pokaż odpowiedź
  Niezbędny jest certyfikat e-zla (ZUS) oraz certyfikaty uwierzytelniające placówkę w P1 (certyfikat WSS i TLS) umożliwiające uruchomienie punktu szczepień. Wniosek o certyfikat z ZUS można złożyć poprzez gabinet.gov.pl.
 • Czy osoba posiadająca zawód niemedyczny może uruchomić punkt szczepień? Pokaż odpowiedź
  Tak. Taka osoba może uruchomić punkt szczepień, dodać użytkowników, ale nie może obsłużyć procesu szczepienia.
 • Czy można korzystać z aplikacji, jeżeli rejestrujemy pacjentów w aplikacji rządowej e-Rejestracja? Pokaż odpowiedź
  Tak. Kolejność czynności w sytuacji, gdy zarejestrowano pacjenta przez aplikację rządową e-Rejestracja:
  • Rejestracja pacjenta w rządowym systemie e-Rejestracja. (Na tym etapie nie oznacza się wizyty jako „zrealizowana”.)
  • Obsługa szczepienia w aplikacji mp.pl – obsługa szczepienia COVID-19:
   • wyszukanie skierowania pacjenta
   • wprowadzenie kwalifikacji do szczepienia (wprowadzenie kwalifikacji automatycznie oznacza skierowanie „w realizacji”)
   • wprowadzenie informacji o szczepieniu.
  • Oznaczenie w rządowym systemie e-Rejestracji wizyty jako „zrealizowana” po udokumentowaniu szczepienia.
   (Jeżeli obsłużono podanie 1 dawki, należy umówić kolejną wizytę. Oznaczenie wizyty, na której podano 2 dawkę jako „zrealizowana”, automatycznie oznacza również skierowanie jako „zrealizowane”.)
 • Czy mogę kontynuować obsługę szczepienie pacjenta, którego skierowanie przyjęto do realizacji w innej aplikacji? Pokaż odpowiedź
  Tak. Jeżeli przyjęto skierowanie do realizacji w innej aplikacji:
  • można wprowadzić kwalifikację lub informację o szczepieniu, ale po podaniu drugiej dawki należy oznaczyć skierowanie jako zrealizowane w aplikacji źródłowej (nie dotyczy przypadku opisanego w poprzednim punkcie, kiedy rejestracja na szczepienie odbyła się przez rządowy system rejestracji)
  • lub wyszukać skierowanie w programie, wpisując jego numer w wyszukiwarce i kontynuować.
 • Dlaczego program nie wyszukał skierowania pacjenta? Pokaż odpowiedź
  • Jeżeli program nie wyświetli informacji o skierowaniu, prawdopodobnie pacjent nie posiada skierowania na szczepienie i należy je wystawić np. w aplikacji gabinet.gov.pl.
  • Jeżeli skierowanie zostało już przyjęte do realizacji w innej aplikacji (np. gabinet.gov.pl), aplikacja również nie będzie mogła wyświetlić takiego skierowania.
  • W sytuacji, gdy program nie znajdzie e-skierowania pacjenta, wyświetli stosowny komunikat i umożliwi wpisanie numeru skierowania, w celu jego wyszukania i kontynuacji obsługi szczepienia.
 • Czy aplikacja gromadzi dane o wykonanych szczepieniach? Pokaż odpowiedź
  Aplikacja nie gromadzi danych pacjentów i przeprowadzonych szczepień, ale rejestruje je w systemie P1. Odpowiednie raporty są dostępne na stronie gabinet.gov.pl.
 • Czy proces szczepienia w aplikacji mogą obsługiwać farmaceuci, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni lub osoby wykonujące inne zawody medyczne? Pokaż odpowiedź
  Tak. Lista zawodów osób obsługujących proces szczepienia w aplikacji:
  • lekarz, lekarz dentysta, felczer
  • pielęgniarka
  • położna
  • fizjoterapeuta
  • diagnosta laboratoryjny
  • farmaceuta
  • ratownik medyczny
  • inny profesjonalista medyczny.
  Do obsługi szczepienia w aplikacji niezbędny jest certyfikat z ZUS, który można uzyskać przez gabinet.gov.pl.

Pomoc techniczna

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8.00–17.00
e-mail: ecovid@mp.pl