Dodawanie pacjenta

Dodawanie pacjenta

do góry strony
 • Kliknij widok Gabinet w menu głównym w górnej części ekranu (widok Gabinet jest widokiem domyślnym lekarza).
 • Wprowadź dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL), zaznacz + przy oknie wyszukiwarki, program dopasuje dane do odpowiednich miejsc w formularzu (możesz użyć do tego celu skrótu klawiaturowego Ctrl+N).
 • Aby otworzyć puste okno dodawania pacjenta, kliknij przycisk Dodaj pacjenta, znajdujący się pod wyszukiwarką (po wskazaniu przycisku kursorem wyświetlą się opcje dodania pacjenta jako noworodka lub NN/NW).
 • Wprowadź dane pacjenta
  • możesz wprowadzić dane pacjenta bez numeru PESEL, aby móc szybko przeprowadzić wizytę, ale dane trzeba uzupełnić w późniejszym terminie
  • jeżeli chcesz wprowadzić numer dokumentu innego niż dowód osobisty, kliknij Pokaż więcej typów dokumentów
  • wpisz fragment adresu w polu wyszukiwarki, program wyświetli listę podpowiedzi, którą możesz zawężać, wpisując kolejne litery adresu
  • jeżeli adres zameldowania lub korespondencyjny jest inny niż zamieszkania, kliknij Pokaż więcej opcji, zaznacz właściwą spośród wyświetlonych i uzupełnij dane
  • program domyślnie wyświetli oddział NFZ właściwy dla adresu pacjenta; jeżeli zmienisz adres, sprawdź, czy nie trzeba zmienić ręcznie oddziału NFZ
  • numer kartoteki generowany jest automatycznie (aby to zmienić, odznacz checkbox i wprowadź numer ręcznie)
  • jeżeli wprowadzisz błędne dane, możesz zamknąć pole edycji, klikając przycisk Anuluj lub przycisk x przy każdym wpisie osobno.
 • Po uzupełnieniu podstawowych danych możesz:

Sytuacje szczególne (noworodek, NN/NW)

do góry strony

Noworodek

 • Zaznacz widok Gabinet w menu głównym w górnej części ekranu (widok Gabinet jest widokiem domyślnym lekarza).
 • Wskaż kursorem na przycisk Dodaj pacjenta, znajdujący się pod wyszukiwarką. Spośród podpowiedzi wybierz opcję Dodaj noworodka i wprowadź jego dane (oprócz identyfikatora).
 • Oddział NFZ pacjenta – program domyślnie wyświetli oddział NFZ właściwy dla adresu pacjenta.
 • Numer kartoteki generowany jest automatycznie (aby to zmienić, odznacz checkbox i wprowadź numer ręcznie).
 • Jeżeli wprowadzisz błędne dane, możesz zamknąć pole edycji, klikając przycisk Anuluj lub ikonę x przy każdym wpisie osobno.
 • Przejdź dalej, aby dodać opiekuna pacjenta (opiekuna możesz dodać z bazy pacjentów lub spoza systemu).
 • Kliknij Dalej. Jeżeli pacjent jest z ciąży mnogiej, wprowadź kolejność urodzenia i zakończ dodawanie pacjenta.
Przejdź do kartoteki pacjenta.

Pacjent NN/NW

 • Zaznacz widok Gabinet w menu głównym w górnej części ekranu (widok Gabinet jest widokiem domyślnym lekarza).
 • Wskaż kursorem przycisk Dodaj pacjenta, znajdujący się pod wyszukiwarką. Spośród podpowiedzi wybierz opcję Dodaj pacjenta NN/NW.
 • W nowym oknie wybierz opcję NN lub NW.
 • Podaj przyczynę określenia pacjenta jako NN lub NW.
 • Numer kartoteki generowany jest automatycznie (aby to zmienić, odznacz checkbox i wprowadź numer ręcznie).
 • Jeżeli wprowadzisz błędne dane, możesz zamknąć pole edycji, klikając przycisk Anuluj lub ikonę x przy każdym wpisie osobno.
 • Po uzupełnieniu podstawowych danych możesz:
  • zakończyć dodawanie pacjenta, zaznaczając Dodaj
  • przejść do kartoteki pacjenta w celu uzupełnienia pozostałych danych, zaznaczając Dodaj i przejdź do kartoteki.