Wprowadzanie wyników badania obrazowego

Wyniki badania obrazowego można wprowadzać do programu:
 • podczas wizyty lekarskiej
 • w kartotece pacjeta, w elemencie Wyniki badań – osoby uprawnione
 • po wyszukaniu pacjenta w Podstawowej karcie pacjenta – osoby uprawnione.
Aby wprowadzić wynik:
 • kliknij przycisk Wprowadź wyniki
 • w nowym oknie wyszukaj z lewej strony właściwe badanie i kliknij
 • z prawej strony okna wyświetli się formularz z domyślnie wprowadzoną nazwą i procedurą ICD-9; uzupełnij resztę danych i dodaj załącznik.
 • procedury dodają się z krotnością 1 
  • aby edytować krotność lub dodać komentarz, kliknij pocedurę
  • aby usunąć procedurę, kliknij przy niej ikonę kosza
  • jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o danej procedurze, kliknij ikonę "i", a program wyświetli powiązane informacje na stronach mp.pl.
Jeżeli wprowadzasz wyniki wielku badań, zaznacz je na liście; w prawej części okna wyświetlą się zbiorczo formularze wyników badań, których dane należy uzupełnić.


Jeżeli nie znajdziesz na liście badania, kliknij pod listą badań przycisk Dodaj puste; z prawej strony okna wyświetli się pusty formularz do uzpełnienia.

Możesz usunąć wprowadzane wyniki, klikając ikonę kosza obok formularza badania.
Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych możliwy będzie zapis wyników w programie.
Wyniki wprowadzone do programu będą się wyświetlać w:
 • kartotece pacjeta (Wyniki badań)
 • wizycie – z prawej strony elementu, jako historia wprowadzonych wyników
 • podstawowej karcie pacjenta.
Wyniki można wydrukować po zaznaczeniu danego badania.