Liczne polipy jelita grubego u młodego mężczyzny

Autor: lek. med. Władysław Januszewicz
Nagranie obrazu endoskopowego: lek. med. Władysław Januszewicz
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

Nagranie badania endoskopowego u 21-letniego mężczyzny z zespołem rodzinnej polipowatości gruczolakowatej (familial adenomatous polyposis syndrome – FAP) z potwierdzoną mutacją genu APC przedstawia fragment jelita grubego z licznymi (ponad 100) polipami gruczolakowatymi. Które z poniższych zdań na temat zespołu FAP jest nieprawdziwe?

Quiz

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie leczenia chorób żołądka, przełyku, trzustki? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!