Przypadki

Endoskopia GOPP więcej

Endoskopia DOPP więcej

ECPW więcej

Choroby PP więcej

Choroby trzustki więcej

  • Ultrasonografia brzucha. 77-letnia kobieta z nowotworem neuroendokrynnym trzustki
    Jak przebiegała diagnostyka u chorej z rozpoznanym wcześniej nowotworem neuroendokrynnym (NEN) w głowie trzustki, u której w trakcie kontroli uwidoczniono podobną zmianę w ścianie żołądka.
  • 67-letnia kobieta z bezobjawowym guzem trzustki
    U pacjentki 5 lat po mastektomii i chemioterapii (rak piersi) oraz 3 lata po radioterapii (przerzut do kości) stwierdzono bezobjawowy guz cieśni trzustki wielkości 15 mm. Guz ulega wzmocnieniu po podaniu kontrastu w TK i EUS. Na podstawie biopsji igłowej pod kontrolą EUS rozpoznano dobrze zróżnicowany guz neuroendokrynny. W pozytonowej tomografii emisyjnej sprzężonej z tomografią komputerową z użyciem izotopu galu-68 nie wykryto innych ognisk zwiększonego wychwytu znacznika, poza guzem trzustki. Czy w omawianej sytuacji można rozważyć obserwację chorej i kontrolne badania co 6-12 miesięcy?

Choroby wątroby więcej