Przypadki

 • Pacjent z przepukliną wślizgową rozworu przełykowego i niedokrwistością z niedoboru żelaza

  46-letni mężczyzna leczony z powodu niedokrwistości z niedoboru żelaza skutecznymi preparaty, których odstawienie prowadzi do spadku stężenia hemoglobiny. Brak jawnego krwawienia z przewodu pokarmowego ani z innego źródła. Wykluczono celiakię oraz choroby jelita grubego i szpiku kostnego. Czy przepuklina wślizgowa może być przyczyną niedokrwistości? ani z innego źródła. Wykluczono celiakię oraz choroby jelita grubego i szpiku kostnego.

 • 59-letni mężczyzna z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C i wzrostem aktywności aminotransferaz w osoczu w czasie leczenia

  O prowadzonej terapii przeciwwirusowej i ewentualnej konieczności modyfikacji innego leczenia powinni być poinformowani lekarze wszystkich specjalności opiekujący się pacjentem. W omawianym przypadku najwyraźniej zabrakło dobrej komunikacji, co spowodowało problemy w leczeniu, na szczęście bez istotnych konsekwencji dla pacjenta.

 • 59-letnia kobieta z bólem brzucha

  Pacjentka zgłosiła się na konsultacyjne badanie USG z powodu ostrego bólu brzucha, który wystąpił 2 dni wcześniej. Następnego dnia, po wykonaniu badań diagnostycznych i konsultacjach specjalistów, wykluczono ostry brzuch. Dwa lata temu chora przebyła laparotomię połączoną z usunięciem macicy z przydatkami z powodu gruczolakoraka endometrium. Pięć miesiący po operacji wystąpił u niej podobny napad bólu brzucha. W obecnej sonografii znaleziono nową zmianę w okolicy łonowej pod powłokami, odpowiadającą odcinkowemu obrzękowi ściany jelita cienkiego (do 6 mm). Co może stanowić przyczynę napadów bólu brzucha?

 • Mężczyzna z rakiem okrężnicy esowatej

  Na badanie USG jamy brzusznej zgłosił się pacjent z wykrytą kolonoskopowo zmianą w okrężnicy esowatej rozpoznaną histologicznie jako gruczolakorak. Wykonano TK jamy brzusznej i klatki piersiowej. W V segmencie wątroby znaleziono dobrze uwapnione ognisko (35 mm), co nie pozwoliło na określenie jego charakteru, mimo poprawnie przeprowadzonego trójfazowego badania. Podobny wynik uzyskano w MR. Czym jest zmiana wykryta w wątrobie?

 • Pacjentka przygotowywana do przeszczepienia wątroby, z bezobjawową torbielą trzustki

  U 58-letniej kobiety przygotowywanej do przeszczepienia wątroby z powodu pierwotnego zapalenia przewodów żółciowych stwierdzono torbiel głowy trzustki (13 mm). Na podstawie badań obrazowych wysunięto podejrzenie IPMN wywodzącego się z gałęzi bocznej przewodu trzustkowego, bez dodatkowych czynników ryzyka. Jakie powinno być postępowanie?

 • 25-letnia kobieta bez dolegliwości

  Pacjentka nieskarżąca się na żadne dolegliwości zgłosiła się na profilaktyczne badanie USG jamy brzusznej. Matka pacjentki przebyła mastektomię z powodu raka piersi, ojciec jest zdrowy. Wszystkie standardowo oceniane w USG narządy jamy brzusznej nie wykazywały zmian chorobowych. Dodatkowo zbadano jelito grube. Na przedniej ścianie okrężnicy wstępującej uwidoczniono zmianę wielkości 9 mm. Ponadto wykorzystując doplera kolorowego, oceniono stopień jej unaczynienia. Jakie badanie należy wykonać w związku z wykrytą zmianą?

 • 32-letni mężczyzna z utrzymującym się uczuciem pełności w nadbrzuszu

  Na badanie USG jamy brzusznej zgłosił się mężczyzna, skarżący się na występujące od kilku tygodni uczucie pełności w nadbrzuszu. Jego matka była leczona z powodu raka piersi na podłożu mutacji genu BRCA1. Podczas badanie uwidocznił się wyraźnie powiększony płat lewy wątroby z bardzo licznymi ogniskami izoechogenicznymi i lekko echogenicznym. Za jakimi zmianami przemawiają wykryte zwapnienia w ogniskach wątroby i na jakim narządzie należy się skupić podczas USG u chorego?

 • Gastroenterologia. Grzybica (kandydoza) przełyku

  Wśród licznych czynników ryzyka rozwoju grzybicy (kandydozy) przełyku wymienia się m.in.: AIDS, podeszły wiek, cukrzyca, przewlekłe stosowanie steroidów oraz - wg niektórych - stosowanie inhibitorów pompy protonowej.

 • Mężczyzna z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

  60-letni mężczyzna z WZJG, przewlekle leczony mesalazyną, ma od 3 tygodni zaostrzenie choroby. Nie uzyskano poprawy pomimo doustnego leczenia metyloprednizolonem. Chory obecnie ma 6–8 wypróżnień z krwią na dobę, podwyższoną temperaturę ciała, CRP – 60 mg/l, a w surowicy stwierdzono przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii. Czy wskazane jest leczenie przeciwwirusowe?

 • 43-letni mężczyzna z ostrym bólem brzucha

  Na konsultacyjne badanie USG zgłosił się 43-letni mężczyzna, u którego poprzedniego dnia nagle wystąpił ból nadbrzusza z nudnościami. U chorego wykonano wówczas USG jamy brzusznej, w której stwierdzono zgrubienie ścian pęcherzyka żółciowego do 6 mm bez obecności złogów. W chwili konsultacyjnego badania USG chory odczuwał niewielki ból w prawej połowie brzucha, a pęcherzyk żółciowy rzeczywiście wykazywał zgrubienie, zwłaszcza ściany przyśrodkowej, bez cech przekrwienia w kolorowym doplerze i nie zawierał złogów. Jakie badanie diagnostyczne należy wykonać w pierwszej kolejności?

107 artykułów - strona 1 z 11

Quiz

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie leczenia chorób żołądka, przełyku, trzustki? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!