Wytyczne i artykuły przeglądowe

 • Choroby trzustki – postępy 2021/2022

  Profesor Andrzej Dąbrowski omawia wybrane badania dotyczące m.in. postępowania w zakażonej martwicy trzustki, nowych testów diagnostycznych umożliwiających rozpoznanie przewlekłego zapalenia trzustki, różnicowanie zmian torbielowatych w trzustce oraz rozpoznawania raka trzustki.

 • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w chorobie refluksowej przełyku

  Konsensus Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 2022 dotyczący rozpoznawania, farmakoterapii i leczenia zabiegowego choroby refluksowej przełyku i przełyku Barretta.

 • Zespół Lyncha – informacje istotne dla ginekologów

  U kobiet z zespołem Lyncha występuje zwiększone ryzyko zachorowania na raka endometrium i raka jajnika, dlatego należy im oferować spersonalizowane poradnictwo dotyczące planowania rodziny, objawów ostrzegawczych i postępowania zmniejszającego ryzyko.

 • Zakrzepica żyły wrotnej, krezkowej i żył wątrobowych

  Omówienie wytycznych American College of Gastroenterology 2020 i American Association for the Study of Liver Diseases 2021.

 • Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego – podsumowanie wytycznych dotyczących diagnostyki, leczenia oraz prowadzenia wizyt kontrolnych

  Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromal tumors – GIST) są najczęstszymi mięsakami występującymi w obrębie przewodu pokarmowego. Zazwyczaj rozwijają się w żołądku oraz jelicie cienkim, aczkolwiek mogą powstawać w dowolnym odcinku przewodu pokarmowego. Obraz kliniczny jest różnorodny – GIST może się cechować zarówno stabilnym, wieloletnim przebiegiem choroby, jak i gwałtowną progresją i szybkim rozwojem przerzutów odległych.

 • Hepatologia – postępy 2021

  Co nowego w ostatnim roku w publikacjach dot. choroby wątroby: niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, marskości wątroby i wirusowym zapaleniu wątroby, pierwotnym zapaleniu dróg żółciowych oraz raku wątrobowokomórkowym.

 • Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego u dzieci

  Co mówią nowe wytyczne na temat diagnostyki i leczenia tego zaburzenia?

 • Rozpoznanie i leczenie mikroskopowego zapalenia jelita grubego

  Omówienie wytycznych European Microscopic Colitis Group i United European Gastroenterology, uwzględniających m.in. czynniki ryzyka, obraz kliniczny, kryteria rozpoznania oraz leczenie farmakologiczne i operacyjne.

 • Przewlekłe choroby wątroby u kobiet w ciąży

  Przewlekłe choroby wątroby występują rzadko u kobiet w ciąży. W przeszłości wiele z tych chorób uznawano za przeciwwskazanie do zajścia w ciążę; jednak dzięki stosowanym obecnie metodom monitorowania i leczenia w wielu przypadkach można rozważyć ciążę.

 • Powiększenie śledziony u dzieci i młodzieży

  W artykule podsumowano podstawowe informacje z zakresu anatomii i fizjologii śledziony oraz przyczyn splenomegalii. Może on być pomocny w usystematyzowaniu postępowania umożliwiającego rozpoznanie poważnej choroby, z uwzględnieniem przypadków izolowanego powiększenia śledziony.

193 artykuły - strona 1 z 20