Zmieniona błona śluzowa żołądka u mężczyzny z infekcją Helicobacter pylori

Autor: lek. med. Władysław Januszewicz
Nagranie obrazu endoskopowego: dr n. med. Jacek Pachlewski
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

Nagranie badania endoskopowego u 48-letniego mężczyzny z infekcją H. pylori stwierdzoną w bezpośrednim teście ureazowym przedstawia zmienioną błonę śluzową części przedodźwiernikowej żołądka. Obszar ten oceniono dodatkowo w obrazowaniu wąskopasmowym (ang. narrow band imaging – NBI), w którym stwierdzono wyraźnie odgraniczone obszary jaśniejszej, szarawej i nieznacznie uniesionej błony śluzowej. Obszary te najpewniej odpowiadają:

Quiz

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie leczenia chorób żołądka, przełyku, trzustki? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!