Rak w polipie u mężczyzny w starszym wieku

Autor: lek. med. Władysław Januszewicz
Nagranie obrazu endoskopowego: lek. med. Władysław Januszewicz
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

Nagranie badania endoskopowego u 72-letniego mężczyzny przedstawia siedzącego polipa w poprzecznicy o średnicy ok. 8 mm, którego usunięto doszczętnie pętlą diatermiczną w jednym fragmencie. Badanie histopatologiczne polipa wykazało utkanie raka gruczołowego. Które z niżej wymienionych kryteriów musi być spełnione, aby uznać leczenie endoskopowe za wystarczające według wytycznych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (2011 r.):
A. Pacjent poniżej 75. roku życia
B. Rak gruczołowy jest dobrze lub średnio zróżnicowany (G1 lub G2)
C. Nie ma cech angioinwazji raka w ocenianym preparacie
D. Margines cięcia przebiega ponad 1 mm od utkania raka
E. Inwazja raka dotyczy blaszki mięśniowej błony śluzowej i powierzchownych warstw błony podśluzowej bez zajęcia błony mięśniowej właściwej (pT1a)
Wybierz prawidłową odpowiedź:

Quiz

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie leczenia chorób żołądka, przełyku, trzustki? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!