Liczne zmiany naczyniowe w żołądku u mężczyzny z krwawieniem do górnego odcinka przewodu pokarmowego

Autor: lek. med. Władysław Januszewicz
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

Nagranie badania endoskopowego 52-letniego mężczyzny z nawracającym krwawieniem do górnego odcinka przewodu pokarmowego z towarzyszącą anemizacją wymagającą regularnych przetoczeń preparatów krwi przedstawia trzon żołądka z kilkunastoma zmianami naczyniowymi o typie angiodysplazji o średnicy od 5 do 12 mm. Drobne zmiany naczyniowe zaobserwowano również na błonie śluzowej jamy ustnej i wargach pacjenta. Na podstawie obrazu klinicznego, jaki zespół genetyczny należy podejrzewać w pierwszej kolejności u tego pacjenta?