Guz w okolicy podwpustowej żołądka u mężczyzny z krwawieniem do przewodu pokarmowego

Autor: lek. med. Władysław Januszewicz
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

Nagranie badania endoskopowego u 58-letniego mężczyzny z przewlekłym krwawieniem do górnego odcinka przewodu pokarmowego pod postacią smolistych stolców i łagodnej niedokrwistości mikrocytarnej przedstawia okolicę podwpustową żołądka z widocznym dużym, sferycznym guzem o gładkiej powierzchni i z centralnym, niewielkim owrzodzeniem. Zmiana ma średnicę ok. 40 mm. Na podstawie obrazu klinicznego i endoskopowego, jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie u tego pacjenta?