Zapalenie przełyku - klasyfikacja Los Angeles

Autor: lek. med. Władysław Januszewicz
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

Nagranie endoskopowego badania 42-letniego mężczyzny cierpiącego od ponad pół roku z powodu pieczenia za mostkiem i regurgitacji przedstawia zapalenie dystalnego przełyku pod postacią linijnych nadżerek ponad linią Z. Jak ocenisz stopień jego zaawansowania na podstawie klasyfikacji Los Angeles ?