„Gastroenterologia... praktycznie” w Częstochowie

„Gastroenterologia... praktycznie” w Częstochowie
17.05.2016
NZOZ INTER-MED

14 maja w Częstochowie odbyła się IV konferencja „Gastroenterologia …praktycznie!”, organizowana przez NZOZ INTER-MED z Częstochowy. Patronat nad wydarzeniem objęła Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Partnerem Konferencji było Towarzystwo Internistów Polskich.


Od lewej: prof. Witold Bartnik, lek. A.Pietrzak, dr n. med. Iwona Sakowska-Makiszewska, mgr Sylwia Zych-Kuraś

Seminarium podzielono na trzy sesje, poświęcone górnemu i  dolnemu odcinkowi układu pokarmowego oraz sesję hepatologiczną. Wśród prelegentów można było wysłuchać znamienitych praktyków i teoretyków gastroenterologii m.in. prof. Witolda Bartnika (CMKP w Warszawie) i prof. Barbarę Skrzydło-Radomańską (UM w Lublinie).


Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska

Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało najnowszym doniesieniom oraz przedstawieniu aktualnych wytycznych dotyczących m. in. GERD, raka przełyku oraz nieswoistych zapaleń jelit. Podjęto tematy sprawiające problemy w codziennej praktyce z zakresu gastroenterologii, m.in. zespół jelita drażliwego – zarówno z perspektywy gastroenterologa, jak i psychologa, stosowanie probiotyków  w chorobach przewodu pokarmowego, czy postępowanie w biegunkach wywołanych C. difficile.


Dr n. med. Krzysztof Janik, Przewodniczący Komitetu Naukowego

Podczas spotkania przedstawiono także doniesienia na temat zespołu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) oraz najczęstsze problemy w codziennej praktyce leczenia marskości wątroby, w tym zdekompensowanej postaci powikłanej encefalopatią wątrobową. Na zakończenie wspomniano o prawie medycznym i konsekwencjach, jakie niosą najnowsze zmiany w tej materii.

Zarząd placówki NZOZ INTER-MED już zapowiedział organizację kolejnej konferencji.

„Gastroenterologia... praktycznie” w Częstochowie
Zobacz także

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.