„Gastroenterologia... praktycznie” w Częstochowie

„Gastroenterologia... praktycznie” w Częstochowie
17.05.2016
NZOZ INTER-MED

14 maja w Częstochowie odbyła się IV konferencja „Gastroenterologia …praktycznie!”, organizowana przez NZOZ INTER-MED z Częstochowy. Patronat nad wydarzeniem objęła Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie oraz Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Partnerem Konferencji było Towarzystwo Internistów Polskich.


Od lewej: prof. Witold Bartnik, lek. A.Pietrzak, dr n. med. Iwona Sakowska-Makiszewska, mgr Sylwia Zych-Kuraś

Seminarium podzielono na trzy sesje, poświęcone górnemu i  dolnemu odcinkowi układu pokarmowego oraz sesję hepatologiczną. Wśród prelegentów można było wysłuchać znamienitych praktyków i teoretyków gastroenterologii m.in. prof. Witolda Bartnika (CMKP w Warszawie) i prof. Barbarę Skrzydło-Radomańską (UM w Lublinie).


Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska

Tegoroczne spotkanie poświęcone zostało najnowszym doniesieniom oraz przedstawieniu aktualnych wytycznych dotyczących m. in. GERD, raka przełyku oraz nieswoistych zapaleń jelit. Podjęto tematy sprawiające problemy w codziennej praktyce z zakresu gastroenterologii, m.in. zespół jelita drażliwego – zarówno z perspektywy gastroenterologa, jak i psychologa, stosowanie probiotyków  w chorobach przewodu pokarmowego, czy postępowanie w biegunkach wywołanych C. difficile.


Dr n. med. Krzysztof Janik, Przewodniczący Komitetu Naukowego

Podczas spotkania przedstawiono także doniesienia na temat zespołu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO) oraz najczęstsze problemy w codziennej praktyce leczenia marskości wątroby, w tym zdekompensowanej postaci powikłanej encefalopatią wątrobową. Na zakończenie wspomniano o prawie medycznym i konsekwencjach, jakie niosą najnowsze zmiany w tej materii.

Zarząd placówki NZOZ INTER-MED już zapowiedział organizację kolejnej konferencji.

„Gastroenterologia... praktycznie” w Częstochowie

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Quiz

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie leczenia chorób żołądka, przełyku, trzustki? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!