Ryzyko chorób zapalnych jelit mniejsze na wsi

Ryzyko chorób zapalnych jelit mniejsze na wsi
26.07.2017

Osoby żyjące w środowisku wiejskim – zwłaszcza dzieci i młodzież - są mniej zagrożone chorobami zapalnymi jelit (IBD) – informuje „American Journal of Gastroenterology”.

IBD to przede wszystkim choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Wiadomo, że oprócz genetycznych czynników ryzyka IBD znaczny wpływ mają także czynniki środowiskowe.

Badania przeprowadzili specjaliści z Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) Research Institute, Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) oraz Canadian Gastro-Intestinal Epidemiology Consortium (CanGIEC). Badania prowadzone w latach 1999 – 2010 objęły w sumie 45 567 osób z rozpoznaniem IBD z czterech kanadyjskich prowincji (Alberta, Manitoba, Nowa Szkocja i Ontario). Z tego 6 662 pacjentów mieszkało na wsi, zaś 38 905 w mieście. Całkowita częstość występowania IBD wyniosła 30,72 na 100 000 osób w populacji wiejskiej w porównaniu z 33,16 na 100 000 w populacji miejskiej.

Uzyskane wyniki sugerują, że czynniki ryzyka środowiskowego predysponujące do IBD mogą mieć silniejszy wpływ na dzieci niż na dorosłych. Zagadnienie to wymaga jednak dalszych badań.

"Nasze ustalenia pokazują, że dzieci, zwłaszcza te w wieku poniżej 10 lat, doświadczają ochrony przed IBD, jeśli mieszkają w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich. Efekt ten jest szczególnie silny u dzieci, które wychowują się w gospodarstwach wiejskich w pierwszych pięciu latach życia. To ważne wnioski, ponieważ nasze poprzednie prace wskazują, że liczba bardzo małych dzieci, u których rozpoznano IBD wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat " - mówi dr Eric Benchimol, główny autor badania.

W Kanadzie żyje około 233 000 osób z IBD, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników na świecie, przy czym większość przypadków zdiagnozowano u osób w wieku od 15 do 30 lat. Choroby te coraz częściej jednak występują u dzieci poniżej 10 roku życia. Być może rosnąca liczba chorych – zwłaszcza małych dzieci - ma związek z postępującą urbanizacją i odmiennym składem mikroflory jelitowej typowym dla środowiska miejskiego.

Ryzyko chorób zapalnych jelit mniejsze na wsi

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Quiz

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie leczenia chorób żołądka, przełyku, trzustki? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!