Zmarł prof. Witold Bartnik

Zmarł prof. Witold BartnikOcena: (5.00/5 z 2 ocen)
17.04.2018

Zmarł prof. Witold Bartnik, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii, wieloletni współpracownik Medycyny Praktycznej, jeden z autorów "Interny Szczeklika".


Prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik / Fot. MP

Urodził się w 1944 r. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1967), w 1972 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych st. I, w 1973 r. – stopień doktora nauk medycznych (rozprawa pt. „Badania immunologiczne w colitis ulcerosa”), w 1975 r. – specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych st. II, w 1980 r. obronił habilitację (rozprawa pt. „Odpowiedź komórkowa i humoralna wobec antygenu wspólnego Kunina w colitis ulcerosa i chorobie Crohna”), a w 1988 r. uzyskał specjalizację z gastroenterologii i tytuł profesora. W 2002 r. uzyskał tytuł Fellow in Gastroenterology nadany przez European Board of Gastroenterology.

Stażysta w szpitalu św. Marka w Londynie (listopad 1972 – marzec 1973), stypendysta naukowy w Mayo Clinic w Rochester, USA (luty 1979 – kwiecień 1980). W latach 1970-1994 pracował w Klinice Gastroenterologii i Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim Nr 6 w Warszawie, a następnie w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii i Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Warszawie oraz w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Promotor trzech rozpraw doktorskich, opiekun kilkunastu lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i gastroenterologii. Wielokrotnie powoływany do recenzowania prac doktorskich (10 razy), prac habilitacyjnych (11 razy) oraz dorobku naukowego kandydatów do tytułu profesora medycyny (7 razy).

Opublikowany dorobek prof. Bartnika, bez streszczeń komunikatów zjazdowych, liczy łącznie ponad 300 pozycji. Po uzyskaniu tytułu profesora ukazało się 185 prac, w tym 20 oryginalnych, 63 poglądowe, 27 rozdziałów w książkach i skryptach oraz 75 innych pozycji, głównie komentarzy naukowych dla różnych czasopism. 23 prace oryginalne ukazały się w czasopismach o wysokiej randze międzynarodowej, takich jak Lancet, British Medical Journal, Gut, Digestion, Gastroenterology, Canadian Journal od Gastroenterology, Heoatogastroenterology, Gastrointestinal Endoscopy, Diseases of Colon & Rectum oraz British Journal of Cancer. Autor, współautor lub redaktor 49 rozdziałów w książkach lub skryptach.

Za prace naukowe otrzymał łącznie 21 nagród naukowych, w tym 5 nagród I i II stopnia przyznanych przez Ministra Zdrowia oraz 2 nagrody Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (dwukrotnie Przewodniczący Oddziału Warszawskiego i członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiej Unii Onkologii, Sekcji Koloproktologii Towarzystwa Chirurgów Polskich, St. Mark's Association w Wielkiej Brytanii, British Society of Gastroenterology, Mayo Medical Alumni Association w USA oraz American Gastroenterological Association. Członek Polskiej Grupy Roboczej ds. Helicobacter pylori. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

W latach 1993-1998 członek komitetu redakcyjnego Canadian Journal of Gastroenterology; członek komitetów redakcyjnych lub rad naukowych Gastroenterologii Polskiej, Proktologii, Medycyny Praktycznej, Onkologii w Praktyce Klinicznej oraz Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej. Ponadto w latach 1997-2002 redaktor Wydania Polskiego European Journal of Gastroenterology & Hepatology.

Zmarł prof. Witold BartnikOcena: (5.00/5 z 2 ocen)

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

  •  Dotychczasowe opinie: 6

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.