Kosztowne czekanie na rozpatrzenie wniosku refundacyjnego

18.05.2021
Jerzy Dziekoński
Kurier MP

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” alarmuje, że wyłączenie z listy refundacyjnej preparatu stosowanego i zalecanego przez towarzystwa naukowe w leczeniu mikroskopowego zapalenia jelita grubego oznacza dla chorych dramatyczne obniżenie jakości życia.

Od początku maja br. chorzy na mikroskopowe zapalenie jelita grubego (MZJG) zostali pozbawieni dostępu do ważnego leku – Cortiment MMX (budezonid) w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Jest to steryd o działaniu miejscowym, stosowany jako lek pierwszego wyboru w MZJG.

Jak wskazuje Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, to terapia zarejestrowana, rekomendowana w wytycznych naukowych, dla której nie ma porównywalnego zamiennika. Usunięcie preparatu z listy leków refundowanych oznacza dla chorych mniej skuteczne leczenie, obciążone istotnie większym ryzykiem powikłań i działań niepożądanych.

Bez refundacji opakowanie leku kosztuje 404,75 zł. Dla osób starszych i chorych, które na to schorzenie cierpią najczęściej, jest to cena zaporowa. W związku z tym wielu z nich z terapii zrezygnuje.

MZJG to przewlekła choroba zapalna jelita grubego o niejasnej etiologii. Objawia się przewlekłą biegunką (często z naglącym parciem na stolec i nietrzymaniem stolca), kurczowym bólem i zmniejszeniem masy ciała.

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” apeluje do ministra zdrowia o przywrócenie refundacji.

Resort zdrowia wskazuje, że Cortiment MMX (budezonid) był refundowany w indukcji remisji u chorych z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego do 30 kwietnia 2021 r., przy czym było to wskazanie poza-rejestracyjne (off-label), w którym lek został objęty refundacją w trybie art. 40 ustawy o refundacji, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego oraz Rady Przejrzystości.

– W związku z zarejestrowaniem tego wskazania i wpisaniem go do Charakterystyki Produktu Leczniczego refundacja w tym trybie zakończy się – poinformował Jarosław Rybarczyk, główny specjalista Biura Prasowego Ministerstwa Zdrowia. – Równolegle do resortu zdrowia został złożony wniosek refundacyjny dla leku Cortiment MMX (budezonid) w indukcji remisji u chorych z aktywnym mikroskopowym zapaleniem jelita grubego (MZJG).

Kontynuacja refundacji w trybie on-label (zgodnie z charakterystyką) wymaga ponownej oceny z uwzględnieniem analizy skuteczności, efektywności oraz wpływu na budżet oraz wydania rekomendacji Prezesa Agencji i Opinii Rady Przejrzystości. Obecnie wniosek przeszedł ocenę formalno-prawną i został skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem wydania opinii, po uzyskaniu której będą prowadzone negocjacje cenowe.

Resort zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wniosek sprawnie przeszedł przez wszystkie procedury, co zaowocuje powrotem terapii do wykazu leków refundowanych.

– Jednocześnie należy wskazać, że usunięcie wskazania z listy nie oznacza, że lek przestanie być dostępny w aptekach. Będzie on przejściowo pełnopłatny w tym wskazaniu, przy czym dostępne są także alternatywne terapie innymi substancjami czynnymi – powiedział J. Rybarczyk. – Ostatecznie Minister właściwy do spraw zdrowia, mając na uwadze uzyskanie jak największych efektów zdrowotnych w ramach dostępnych środków publicznych, wyda decyzję administracyjną o objęciu refundacją lub o odmowie objęcia refundacja, przy uwzględnieniu 13 kryteriów ustawowych.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.