Prof. Ryżko Honorowym Członkiem PTGHiŻD

28.10.2021
IPCZD, KPU Krosno, PFG

21 października, w czasie Sesji Inauguracyjnej XI Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Prezes Towarzystwa prof. Jarosław Kwiecień uroczyście nadał tytuł Honorowego Członka Towarzystwa prof. Józefowi Ryżce, wieloletniemu Kierownikowi Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu "Pomnik – Centrum Zdrowia Ddziecka" w Warszawie.

Prof. Ryżko jest albsolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu (1971), specjalistą w dziedzinie pediatrii (1975 – st. I, 1979 – st. II), gastroenterologii (1998) i gastroenterologii dziecięcej (2014). W 1982 r. obronił doktorat ("Ocena gospodarki wapniowo–fosforanowej w zespołach złego wchłaniania u dzieci"), w 1991 r. – habilitację ("Metabolizm witaminy D w chorobach wątroby u dzieci"), a w 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Pracę rozpoczął na Oddziale Dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze na stanowisku kolejno asystenta i starszego asystenta, a w latach 1980–2016 r. był zatrudniony w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IPCZD na etatach kolejno starszego asystenta, adiunkta, docenta i profesora (1990–2009 zastępca kierownika Kliniki, 2009–2016 kierownik Kliniki). W latach 2004–2018 r. pracował w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2005 r. pracował w Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na etacie profesora. Od lipca 2019 r. ztrudniony jest w Klinicznym Oddziale Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Prof. Ryżko jest członkiem PTGHiŻD (1998–2016 członek Zarządu, 2004–2008 r. przewodniczący Zarządu Głównego), członkiem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. W latach 1991–2010 brał udział w pracach Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży przy Komitecie Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem i współautorem licznych monografii, publikacji w czasopismach zagranicznych i polskich. Prof. Ryżko był kierownikiem, wykonawcą, promotorem i recenzentem licznych prac badawczych. W 1983 r. i 1986 r. otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia za badania nad witaminą D. Od ponad 40 lat zajmuje się chorobami przewodu pokarmowego, w tym endoskopią zabiegową, zaburzeniami metabolicznymi, a także dietetyką i syndromatologią.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.