Poprawa jakości życia osób cierpiących na krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego

22.11.2021
© Unia Europejska, 1994–2021
CORDIS, cordis.europa.eu

Około 2 miliony ludzi w Europie i Stanach Zjednoczonych doświadcza krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, które potencjalnie zagraża ich życiu. Obecne systemy diagnozowania są nieefektywne i kosztowne, dlatego potrzebne jest nowe podejście.

Postawienie diagnozy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest pewne tylko przy użyciu endoskopii, co oznacza, że za każdym razem, gdy istnieje podejrzenie krwawienia, sięga się po sprzęt endoskopowy. Oprócz tego, że jest to inwazyjna metoda, a każde jej użycie kosztuje około 2 433 EUR, endoskopia i wiążące się z nią przyjęcie do szpitala są zbyt często niepotrzebne.

Poza tymi wszystkimi wadami endoskopia zapewnia informację jedynie na temat stanu pacjenta w danym momencie, nie będąc w stanie zapewnić długotrwałego monitorowania.

Dzięki zastosowaniu połykanej kapsułki, która komunikuje się z zewnętrznym odbiornikiem, w ramach wspieranego przez UE projektu PillSense, opracowanego przez konsorcjum pod przewodnictwem firmy EnteraSense, stworzono system detekcji w czasie rzeczywistym, który umożliwia monitorowanie pacjentów wysokiego ryzyka bez konieczności stosowania endoskopii.

„Zgłosiliśmy naszą technologię do zatwierdzenia w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Obecnie współpracujemy z amerykańskim Urzędem ds. Żywności i Leków (FDA) i oczekujemy, że w przyszłym roku uzyskamy zgodę organów regulacyjnych. Pomoże nam to w komercjalizacji wyrobu w Stanach Zjednoczonych.

„Równolegle pracujemy nad zatwierdzeniem technologii w Europie, ale trwa to dłużej niż wcześniej ze względu na wprowadzenie nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych”, wyjaśnia koordynator projektu Donal Devery.

Jak wyjaśnia Devery, postać tego wyrobu jest bardzo podobna do istniejących kapsułek stosowanych obecnie w diagnostyce przewodu pokarmowego. PillSense nie wykorzystuje jednak kamery, lecz technologię optycznego wykrywania. „Wykorzystujemy optyczną sygnaturę krwi do wykrycia jej obecności w jelitach i odróżnienia jej od innych płynów, które mogą być tam obecne”.

strona 1 z 2

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.