Prof. Flisiak współautorem opracowania o powikłaniach chorób wątroby

10.12.2021
UMB

Interdyscyplinarna komisja stworzona pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Wątrobą (EASL) i czasopisma „The Lancet” postanowiły przedstawić obraz europejskiego krajobrazu chorób wątroby. Współautorem 56-stronicowego opracowania jest prof. dr hab. Robert Flisiak.

Choroby wątroby stały się poważnym zagrożeniem dla zdrowia w całej Europie pomimo sukcesów w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C i kontroli przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Oblicze europejskiej hepatologii zmieniło się ze względu na coraz powszechniejsze niezdrowe spożywanie alkoholu, epidemię otyłości i nierozpoznane lub nieleczone choroby wątroby. Dodatkowo, w wyniku pandemii COVID-19, Europa stanęła w obliczu zbliżającej się syndemii, w której nierówności społeczno-ekonomiczne i zdrowotne łączą się, wpływając niekorzystnie na występowanie chorób wątroby. Problem spotęgowały istniejące wcześniej wyzwania w zakresie jednolitego wdrażania polityk i równego dostępu do opieki w Europie, wynikające z granic państwowych oraz kulturowej i historycznej heterogeniczności społeczeństw europejskich.

Interdyscyplinarna Komisja stworzona pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Badań nad Wątrobą (EASL) i czasopisma „The Lancet” postanowiły przedstawić obraz europejskiego krajobrazu chorób wątroby i zaproponować ramy dla głównych działań niezbędnych do poprawy zdrowia w tym zakresie dla dobra przyszłych pokoleń Europejczyków. To 56-stronicowe opracowanie, którego jednym ze współautorów jest prof. dr hab. Robert Flisiak, zostało opublikowane 2 grudnia 2021 przez „The Lancet”. Tego dnia miała też miejsce jego uroczysta prezentacja, w której uczestniczyli jako główni wykładowcy dr Ursula von der Leyen, prezydent Komisji Europejskiej i prof. Richard Horton, redaktor naczelny „The Lancet”.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.