Kolonoskopia przesiewowa w Wielkopolsce

25.11.2022
NFZ

Od 10 listopada tego roku placówki wyłonione w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia mogą realizować Program badań przesiewowych raka jelita grubego.

W ramach programu pacjenci spełniający jego kryteria mogą skorzystać z profilaktycznych badań kolonoskopowych. Badania te skierowane są do wszystkich osób w wieku od 50 do 65 lat, u których w ciągu ostatnich 10 lat nie zostało wykonane takie badanie i u których nie występują objawy mogące świadczyć o nowotworze jelita grubego. Z programu mogą skorzystać także osoby młodsze, w wieku od 40 do 49 lat, u których w najbliższej rodzinie (krewny pierwszego stopnia) rozpoznano przypadek nowotworu jelita grubego.

Kolonoskopia w ramach programu profilaktycznego przeprowadzana jest w trybie ambulatoryjnym. Nie potrzeba na nią skierowania.

Badanie kolonoskopowe pozwala na wczesne wykrycie zmian świadczących o nowotworze jelita grubego, jeszcze zanim pacjent zaobserwuje niepokojące objawy chorobowe. Podczas badania usuwane są polipy, które w przyszłości mogłbyby przekształcić się w stany nowotworowe. Program profilaktyczny z jednej strony pozwala więc na wczesną interwencję w przypadku nowotworu jelita grubego, czyli na podjęcie leczenia jeszcze w okresie bezobjawowym choroby, a drugiej – poprzez usunięcie polipów może zapobiec wystąpienia choroby w przyszłości.

Wielkopolski oddział Funduszu zawarł umowy na realizację Programu badań przesiewowych raka jelita grubego z 19 podmiotami.

Zobacz także
  • Przesiewowa kolonoskopia na Mazowszu
  • Profilaktyka raka jelita grubego w Podlaskiem
  • Opóźnienie na poziomie urzędników
  • Zwiększyć zgłaszalność na kolonoskopię
  • Kolonoskopia przesiewowa w zawieszeniu