Prof. Lebensztejn prezesem PTGHiŻD

20.12.2022
UMB

17 grudnia 2022 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (PTGHiŻD) wybrało prof. dr hab. Dariusza Marka Lebensztejna do pełnienia funkcji Prezesa PTGHiŻD (kadencja 2023-2026).

Profesor Dariusz M. Lebensztejn jest specjalistą pediatrii (1993 st. I, 1996 st. II), gastroenterologii (2012) i gastroenterologii dziecięcej (2014). Stopień droktora uzyskał w 1996 ("Przewlekłe zapalenie wątroby typu B u dzieci i młodzieży - leczenie interferonem alfa"), dr. hab. w 2003 ("Ocena biochemiczna i morfologiczna procesu włóknienia wątroby u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B"), a tytuł profesora w 2011 roku. Od 2014 roku jest kierownikiem Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej (obecnie Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii) UM w Białymstoku.

Był członkiem Zarządów Głównych: Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (1998-2001 i 2007-2010) i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (2010-2016). W latach 2010-2014 i 2018-2022 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Specjalistycznej ds. zespołu metabolicznego w gastroenterologii dziecięcej PTGHiŻD. Wchodził w skład Zespołu Ekspertów powołanych do opracowania programu specjalizacji w dziedzinie: gastroenterologia dziecięca; jest współredaktorem podręcznika do specjalizacji „Gastroenterologia dziecięca”.

W latach 2008–2016 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB. Od 2017 roku prof. Lebensztejn jest członkiem Rady Naukowej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Obecnie jest koordynatorem ds. nauczania pediatrii na Wydziale Lekarskim UMB, Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń, Przewodniczącym Rady Klinicystów UDSK i Przewodniczącym Rady Społecznej USK w Białymstoku. Główna tematyka naukowo-badawcza to gastroenterologia i hepatologia dziecięca.