Możliwości zmiany farmakoterapii u seniora na lek z listy 75+ z powodów ekonomicznych

31.08.2016
dr n. prawn. Tamara Zimna, specjalista w przepisach prawa ochrony zdrowia, Kancelaria Prawa Medycznego