Wytyczne i artykuły przeglądowe

 • Cukrzyca u osób w wieku podeszłym. Cz. 2

  Pacjenci w starszym wieku to chorzy, którzy wymagają okresowej weryfikacji celów leczenia i zaleceń terapeutycznych w cukrzycy. Ich sytuacja zdrowotna i w zakresie sprawności, ale także sytuacja opiekuńcza w ciągu lat sprawowania opieki przez lekarza rodzinnego się zmienia, i odpowiednio do tego dostosowany powinien być plan terapii.

 • Cukrzyca u osób w wieku podeszłym. Cz. 1

  Zapadalność na cukrzycę rośnie wraz z wiekiem, osiągając plateau około 65. roku życia. Starzenie się społeczeństw, ale także złe nawyki i nieprawidłowy styl życia populacji osób dorosłych powodują, że w praktyce lekarza rodzinnego będzie coraz więcej przypadków cukrzycy wieku podeszłego.

 • Całościowa ocena geriatryczna

  Całościowa ocena geriatryczna to podstawowe narzędzie diagnostyczne zalecane w procesie świadczenia usług medycznych dla pacjentów w starszym wieku. W przypadku POZ jest to proces kompleksowej, wielopłaszczyznowej i interdyscyplinarnej oceny potrzeb zdrowotnych, rehabilitacyjnych, społecznych, socjalnych i ekonomicznych starszego pacjenta pozostającego we własnym środowisku domowym.

 • Kiedy, dlaczego i jak rozpocząć leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona

  Wczesne wprowadzenie terapii dopaminergicznej nie wpływa modyfikująco na przebieg choroby, ale ogranicza niesprawność. Cele przyszłych badań naukowych obejmują m.in. opracowanie skutecznych leków modyfikujących przebieg choroby i wyjaśnienie, która strategia w większym stopniu wpływa na poprawę jakości życia – wczesne rozpoczęcie leczenia czy wyczekiwanie i obserwacja.

 • Niewydolność serca u osób w podeszłym wieku

  Wytyczne PTK i ESC dotyczące niewydolności serca zalecają stosowanie leków moczopędnych do łagodzenia objawów i oznak niewydolności serca, szczególnie natężonych w okresach zaostrzeń choroby, a będących skutkiem retencji wody w organizmie.

 • Sarkopenia i rehabilitacja w sarkopenii

  Sarkopenia, jako zespół objawów dotyczących mięśni szkieletowych, polegający na utracie masy mięśniowej i obniżaniu funkcji mięśni wraz z wiekiem, ma bezpośredni wpływ na pogorszenie sprawności fizycznej i upośledzenie funkcjonowania w życiu codziennym.

 • Omamy wzrokowe w chorobach neurologicznych i okulistycznych – patofizjologia i postępowanie

  Przedstawiamy dane naukowe, obecną praktykę kliniczną i uzgodnione wytyczne opracowane w czasie projektu National Institute of Health, poświęconego omamom wzrokowym w ważnych i powodujących duże obciążenie zdrowotne chorobach, takich jak choroby oczu, otępienie i choroba Parkinsona.

 • Nadużywanie alkoholu de novo u osób starszych. Część 1. Przyczyny, objawy i częstość występowania

  Biorąc pod uwagę fakt, że alkohol jest najczęściej przyjmowaną substancją psychoaktywną zarówno w Europie, jak i w USA, należy uważniej przyjrzeć się osobom starszym – populacji, która nagminnie jest pomijana w rozważaniach na temat „problemu alkoholowego”. Najczęstszą granicą wiekową stosowaną dla określenia grupy senioralnej jest 65. rok życia i niniejszy artykuł dotyczy właśnie pacjentów „65+”.

 • Żywienie osób w podeszłym wieku

  Posiłki osób starszych powinny być urozmaicone, małe objętościowo i spożywane regularnie. U osób mających trudności z gryzieniem, żuciem lub połykaniem należy przygotowywać posiłki odpowiednio rozdrobnione lub półpłynne/płynne.

 • Niedożywienie u osób w wieku podeszłym

  Niedożywienie to stan wynikający z braku wchłaniania lub braku spożywania substancji żywieniowych, prowadzący do zmiany składu ciała, upośledzenia fizycznej i mentalnej funkcji organizmu oraz wpływający niekorzystnie na wynik leczenia choroby podstawowej.

155 artykułów - strona 1 z 16