Zabieg u pacjenta w podeszłym wieku. Aspekty anestezjologiczne

03.08.2016
Prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek
Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie