Stany nagłe w psychogeriatrii: pobudzenie, majaczenie

17.08.2016
Prof. dr hab. Dominika Dudek
Zakład zaburzeń Afektywnych Katedra Psychiatrii UJCM