Zaburzenia pozapiramidowe u pacjenta w starszym wieku

06.05.2022
dr n. med. Elżbieta Szczygieł-Pilut
Oddział Neurologii z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
Medycyna rodzinna 2021