Rokowanie u chorych w podeszłym wieku – ciekawa próba rozwiązania częstego problemu

14.06.2016
dr med. Małgorzata Fedyk-Łukasik1, lek. med. Dariusz Kubicz2
1 Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; 2 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie; Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Artykuł ukazał się w biuletynie Geriatria 1/2016