Niewydolność serca u osób w podeszłym wieku

16.07.2021
dr n. med. Małgorzata Fedyk-Łukasik
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków