Zespół kruchości u pacjenta w starszym wieku

11.03.2022
dr hab. n. med. Anna Skalska, prof. UJ
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków