Odtrutki w leczeniu zatrucia muchomorem sromotnikowym

19.02.2016

W zeszłorocznym wydaniu Interny Szczeklika podano, że nie ma odtrutki w leczeniu zatrucia muchomorem sromotnikowym, ale trwają badania nad zastosowaniem dwóch leków.

Z najnowszego wydania można się dowiedzieć, że aktualnie status odtrutki zyskały silibinina (podawana i.v.) i N-acetylocysteina (preferuje się podawanie i.v. ze względu na krótszy czas leczenia niż w przypadku podawania p.o.). Penicylina G, niegdyś uważana za odtrutkę, obecnie nie jest rutynowo stosowana, podaje się ją wyjątkowo, w niezwykle rzadko spotykanych sytuacjach klinicznych.

Szczegółowe informacje na temat zatruć muchomorem sromotnikowym – rodz. 20.6.1

Profesor Andrzej Szczeklik

Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka".

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!