Aktualizacje podręcznika

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w czasie pandemii COVID-19

  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w czasie pandemii COVID-19

  Zabiegi resuscytacyjne u chorych z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK) narażają pracowników medycznych na ekspozycję na materiał biologiczny, w którym może się znajdować wirus. Dlatego zabiegi takie u osób z rozpoznaniem lub uzasadnionym podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 należy przeprowadzać w szczególny sposób.

 • Co nowego w postępowaniu w dyslipidemiach?

  Co nowego w postępowaniu w dyslipidemiach?

  W 2019 r. ukazały się nowe wytyczne ESC i EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach. Ważną różnicą w porównaniu z poprzednią wersją wytycznych jest wyznaczenie nowych – mniejszych – wartości docelowych dla stężenia cholesterolu LDL (LDL-C): <1,4 mmol/l (<55 mg/dl) w grupie bardzo dużego ryzyka sercowo-naczyniowego, <1,8 mmol/l (<70 mg/dl) w grupie dużego ryzyka i <2,6 mmol/l (<100 mg/dl) w grupie umiarkowanego ryzyka; wartość docelowa u chorych obciążonych małym ryzykiem pozostała bez zmian, tj. <3,0 mmol/l (<115 mg/dl).

 • Nagłe zatrzymanie krążenia – aktualizacja wytycznych prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

  Nagłe zatrzymanie krążenia – aktualizacja wytycznych prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

  Podkreślono w nich, że zabiegi ograniczone do uciskania klatki piersiowej prowadzą osoby wcześniej nieprzeszkolone w zakresie sztucznej wentylacji płuc (oddechach ratowniczych) i właśnie takie postępowanie powinni zalecać dyspozytorzy pogotowia ratunkowego.

 • Pełniejsza wiedza na temat epidemiologii kamicy nerkowej i&nbsp;brak konsensusu co do diagnostyki

  Pełniejsza wiedza na temat epidemiologii kamicy nerkowej i brak konsensusu co do diagnostyki

  Coraz więcej danych na temat zmieniającej się epidemiologii kamicy nerkowej wskazuje, że chorobowość wynosi 7–9% (duża rozbieżność geograficzna, poza Europą od 1,7 do 15% populacji), ze skumulowanym zwiększaniem się w kolejnych dekadach życia.

 • Co nowego w&nbsp;postępowaniu w&nbsp;ostrej niewydolności serca?

  Co nowego w postępowaniu w ostrej niewydolności serca?

  Zgodnie z aktualnymi wytycznymi początkowa faza diagnostyki i rozpoczęcia leczenia u każdego chorego z ostrą NS powinna się dokonać w ciągu 60–120 min, podobnie jak u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, obciążonych dużym ryzykiem.

 • Nowości w&nbsp;zasadach monitorowania kardiotoksyczności leków przeciwnowotworowych

  Nowości w zasadach monitorowania kardiotoksyczności leków przeciwnowotworowych

  W 2016 r. ukazało się nowe stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące kardiotoksyczności leków onkologicznych, w którym podsumowano zasady monitorowania chorych otrzymujących leki przeciwnowotworowe pod kątem sercowo-naczyniowych działań niepożądanych.

 • Co nowego w&nbsp;postępowaniu w&nbsp;przewlekłej niewydolności serca?

  Co nowego w postępowaniu w przewlekłej niewydolności serca?

  W 2016 r. ukazały się nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące postępowania w przewlekłej niewydolności serca (NS), w których pojawiło się kilka nowości. Pierwszą jest nowy podział NS w zależności od wielkości frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) – wprowadzono nową kategorię NS z pośrednią frakcją wyrzutową (HFmrEF), którą rozpoznaje się w przypadku obecności objawów NS, zwiększonego stężenia peptydów natriuretycznych w surowicy, obecności strukturalnej choroby serca lub cech dysfunkcji rozkurczowej, przy LVEF 40–49%.

 • Co nowego w&nbsp;postępowaniu w&nbsp;migotaniu przedsionków?

  Co nowego w postępowaniu w migotaniu przedsionków?

  W 2016 r. ukazały się nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków (AF). Zmieniły się niektóre definicje...

 • Nowe wytyczne postępowania w&nbsp;sepsie i&nbsp;wstrząsie septycznym u&nbsp;dorosłych

  Nowe wytyczne postępowania w sepsie i wstrząsie septycznym u dorosłych

  Aktualizacja wytycznych Surviving Sepsis Campaign (SSC) opublikowana w 2017 roku zawiera wiele istotnych zmian w stosunku do poprzednich wydań. Szczególnie ważne są nowe zalecenia dotyczące antybiotykoterapii i stabilizacji hemodynamicznej.

 • Dożylne leczenie płynami – ważne, choć niedoceniane zagadnienie

  Dożylne leczenie płynami – ważne, choć niedoceniane zagadnienie

  Nie wszyscy lekarze pamiętają, aby płyny podawane dożylnie traktować jak inne leki, a zatem zlecając ich stosowanie, kierować się wskazaniami i przeciwskazaniami, dokładnie określać rodzaj, dawkę, szybkość i porę (czas) podania oraz monitorować efekty leczenia – zarówno korzystne, jak i niepożądane.

64 artykuły - strona 1 z 7

Profesor Andrzej Szczeklik

Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka".

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!