21 stycznia 2019 roku
poczta
zaloguj się
 
Podręcznik Interna
medycyna praktyczna dla lekarzy

Nagłe zatrzymanie krążenia – aktualizacja wytycznych prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

02.01.2019

Aktualizacje wytycznych International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) oraz wytycznych dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) wydanych przez American Heart Association (AHA) odnoszą się do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i zostały opublikowane w listopadzie 2017 roku.

Podkreślono w nich, że zabiegi ograniczone do uciskania klatki piersiowej prowadzą osoby wcześniej nieprzeszkolone w zakresie sztucznej wentylacji płuc (oddechach ratowniczych) i właśnie takie postępowanie powinni zalecać dyspozytorzy pogotowia ratunkowego.

Utrzymano zalecenie, że resuscytację asynchroniczną – czyli uciskanie klatki piersiowej bez przerw na wykonywane jednocześnie oddechy ratownicze – należy prowadzić po wprowadzeniu rurki intubacyjnej do tchawicy lub nadgłośniowych przyrządów udrażniających drogi oddechowe. Dopuszczono jednak możliwość, aby postępować tak również przed tymi zabiegami, podczas wentylacji workiem samorozprężalnym z maską twarzową.

W pozostałych przypadkach zatrzymania krążenia u dorosłych nie ma zmian w zaleceniach – oddechy ratownicze wykonuje się w czasie przerw w uciśnięciach klatki piersiowej, zachowując proporcję 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 oddechy ratownicze.

Europejska Rada Resuscytacji (ERC) w odpowiedzi na aktualizację wytycznych ILCOR utrzymała dotychczasowe zalecenia, nie stwierdzając istotnych niezgodności z dokumentem wydanym obecnie przez ILCOR.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia znajdziesz w nowej wersji „Interny Szczeklika”.

Profesor Andrzej Szczeklik

Profesor Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz eseista i filozof medycyny, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, animator Akademii Młodych "PAUeczka Akademicka".