mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Nowy impact factor – sukces czasopisma Polish Archives of Internal Medicine

28.06.2022
Journal Citation Reports, Clarivate Analytics, jcr.clarivate.com

Clarivate Analytics opublikowało ranking czasopism naukowych (Journal Citation Reports) wraz ze wskaźnikami wpływu (impact factor) za rok 2021.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Polish Archive of Internal Medicine wydawane przez Medycynę Praktyczną osiągnęło najwyższy dotychczas impact factor5,218.

Serdecznie dziękujemy autorom oraz recenzentom, bez których sukces czasopisma nie byłby możliwy. Zachęcamy do dalszego publikowania i cytowania prac!

Redakcja Polish Archive of Internal Medicine