Wywiady

 • Nadużywanie dopalaczy może prowadzić do chorób psychicznych

  Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób z predyspozycjami do zachorowania na zaburzenia psychiczne. A jest to duży procent populacji. Uważa się, że takie predyspozycje ma od około 25 do 50 procent populacji – mówi prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii.

 • Czas na czyny, nie deklaracje

  Czas na czyny, nie deklaracje

  Boję się sytuacji, w której pieniędzy będzie więcej, poziom finansowania wzrośnie, a ani system, ani pacjent poprawy nie odczują – mówi MP.PL prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja.

 • Dlaczego tak ostro protestujemy

  Dlaczego tak ostro protestujemy

  Tylko w atmosferze nieustającego nacisku można z politykami wypracowywać rozwiązania dla ochrony zdrowia - mówi Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący PR OZZL, członek NRL.

 • "Bez zmian w systemie pacjenci nie odczują wzrostu nakładów"

  "Bez zmian w systemie pacjenci nie odczują wzrostu nakładów"

  Dla większości pacjentów inwestycje w infrastrukturę, sprzęt czy wynagrodzenia pracowników systemu są kwestią drugoplanową. Ważna jest dostępność do lekarza, diagnostyki i nowoczesnych terapii – mówi szef WIM prof. Grzegorz Gielerak, akcentując, że system wymaga zmian zdecydowanych i szybkich.

 • Porozumienie musi zostać zrealizowane

  Porozumienie musi zostać zrealizowane

  Ministerstwo wskazało, że część postanowień lutowego porozumienia nie została zrealizowana i że pozostałe kwestie zostaną uregulowane w innych aktach prawnych. Władze samorządu lekarskiego będą pilnować, czy to rzeczywiście nastąpi. Osobiście będę tego pilnować – mówi prezes NRL prof. Andrzej Matyja.

 • Zmiany w programie specjalizacji w pediatrii

  Zmiany w programie specjalizacji w pediatrii

  – Jeśli oddział funkcjonuje tak, że rezydenci niemal wcale albo wcale nie widzą pacjentów, to trzeba się zastanowić, czy powinien on kształcić przyszłych specjalistów, czy spełnia warunki akredytacji – mówi prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy ds. pediatrii.

 • Przesunąć ciężar opieki nad chorym psychicznie

  Przesunąć ciężar opieki nad chorym psychicznie

  Zależy nam na tym, żeby w opiece środowiskowej skoncentrować działania, które pozwolą pacjentowi powrócić do pełnienia normalnych funkcji społecznych – mówi Zbigniew J. Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 • Potrzebne zmiany prawne dot. suplementów diety

  Potrzebne zmiany prawne dot. suplementów diety

  Rynek suplementów diety bardzo się rozwinął, wart jest kilka miliardów złotych. Cały czas obserwuje się tendencję zwyżkową. W trosce o klienta dobrze byłoby ten rynek doprecyzować – mówi Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz.

 • "Farmaceuta powinien wykonywać przeglądy lekowe"

  "Farmaceuta powinien wykonywać przeglądy lekowe"

  Współpraca lekarza i farmaceuty na płaszczyźnie farmakoterapii byłaby uzupełnianiem się, sprzyjającym lepszemu wykorzystaniu wiedzy poszczególnych zawodów medycznych - mówi dr n. farm. Mariola Drozd, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 • Nie reformować, lecz racjonalizować

  Nie reformować, lecz racjonalizować

  Jeżeli nie rozwiążemy problemów systemu opieki zdrowotnej u ich podstaw, to wydamy 6 proc. PKB i nadal będziemy dokładnie w tym samym miejscu – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

 • Pacjenci mają obowiązek dbać o zdrowie

  Pacjenci mają obowiązek dbać o zdrowie

  Należy promować większą odpowiedzialność za własne zdrowie i obowiązki wynikające z korzystania z opieki zdrowotnej – mówi Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, członek Narodowej Rady Rozwoju.

 • Przywiązanie jest nieuniknione

  Przywiązanie jest nieuniknione

  Lekarz powinien się spodziewać odejścia pacjenta. Jeśli odpowiednio często zleca badania, w miarę kontroluje sytuację, to wtedy to zaskoczenie jest mniejsze – mówi dr Marek Ziobro, onkolog.

 • "W Konstytucji nie ma mowy o bezpłatnym dostępie do świadczeń"

  "W Konstytucji nie ma mowy o bezpłatnym dostępie do świadczeń"

  Prawo do ochrony zdrowia nie może polegać jedynie na prawie do oczekiwania na udzielenie świadczenia – mówi profesor prawa z UKSW dr hab. Marek Świerczyński.

 • Opieka nad chorymi po zawale do poprawki

  Opieka nad chorymi po zawale do poprawki

  Kardiologia wciąż liczy na odzyskanie pieniędzy, które straciła – mówi prof. Adam Witkowski, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 • Szumowski: wyjaśniliśmy nieporozumienia

  Szumowski: wyjaśniliśmy nieporozumienia

  Lekarze rezydenci mogą odpracować łącznie dwa lata w publicznych i prywatnych jednostkach. Nie musi być to praca na etacie. Natomiast ważne jest, żeby jednostki te miały kontrakt z NFZ – mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

 • System z założenia niewydolny

  System z założenia niewydolny

  Jest to pierwsze działanie na tak szeroką skalę i – co należy podkreślić – wyzwolone z wpływów politycznych – zaznacza prof. Paweł Górski, przewodniczący Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla zdrowia”.

 • Rezydenci: MZ uwzględniło dużą część uwag

  Rezydenci: MZ uwzględniło dużą część uwag

  W środę liderzy Porozumienia Rezydentów OZZL spotkali się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. O ustaleniach rozmawiamy z Jarosławem Bilińskim, wiceprzewodniczącym PR OZZL, członkiem NRL.

 • Moczenie nocne – przyczyną nie jest psychika

  Moczenie nocne najczęściej ma podłoże organiczne. Dziecko, które się moczy, przeżywa olbrzymi stres i trzeba je wesprzeć, podejmując leczenie i nie obarczając winą - mówi peadiatra, nefrolog i nefrolog dziecięcy dr n. med. Michał Maternik z Kliniki Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • Robin Heart kontra da Vinci?

  Robin Heart kontra da Vinci?

  Polska może stać się europejskim ośrodkiem produkującym robota chirurgicznego zdolnego rywalizować z najlepszymi – mówi prof. Zbigniew Nawrat, pomysłodawca i główny konstruktor robota kardiochirurgicznego Robin Heart, Dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii.

 • Zmysł orientacji w przestrzeni da się wytrenować

  Zmysł orientacji w przestrzeni da się wytrenować

  Jeśli ćwiczymy nasz wewnętrzny system nawigacji w różnych sceneriach, pomagamy go rozwinąć i - prawdopodobnie - zachować na dłużej – mówi prof. Edvard Moser, laureat medycznego Nobla w 2014 roku.

848 artykułów - strona 1 z 43