Wywiady

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed blisko przeszczepień wysp trzustkowych

  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed blisko przeszczepień wysp trzustkowych

  Procedura nie wymaga dużego zabiegu chirurgicznego i ma bardzo mało powikłań. Pacjent nie musi przyjmować insuliny, wstrzyknięte wyspy trzustkowe zaczynają ją produkować – mówi prof. Piotr Trzonkowski, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii GUMed, koordynator projektu.

 • Gotowi na mobilizację

  Gotowi na mobilizację

  Zebrani zgodnie przyznali, że na obietnice i działania ze strony rządu można liczyć tylko pod presją. Jest nacisk, jest niepokój, jest protest – są decyzje – mówi o spotkaniu przedstawicieli organizacji lekarskich dr Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, członek NRL.

 • Żeby nie przeoczyć nawrotu

  Żeby nie przeoczyć nawrotu

  Raka tarczycy traktujemy jako chorobę przebiegającą stosunkowo łagodnie, której nawrót można skutecznie leczyć. Dlatego nasze obawy nie dotyczą w tak dużym stopniu wznowy choroby, co możliwości jej przeoczenia – mówi prof. Barbara Jarząb, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej COI, oddziału w Gliwicach.

 • Niewydolność serca. Rola lekarza POZ jest nieoceniona

  Niewydolność serca. Rola lekarza POZ jest nieoceniona

  Na temat objawów niewydolności serca powinien pacjenta edukować każdy, kto ma z nim kontakt. Nie sprowadzałbym tego obowiązku tylko do lekarza rodzinnego – mówi prof. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM – Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 • Przyszłość i teraźniejszość chirurgii zaćmy

  Przyszłość i teraźniejszość chirurgii zaćmy

  O korzyściach płynących ze stosowania nowoczesnych soczewek w zabiegu usuwania zaćmy opowiada w rozmowie z mp.pl prof. Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik Oddziału Okulistyki Dorosłych oraz Kliniki Okulistyki i Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 • Nadużywanie dopalaczy może prowadzić do chorób psychicznych

  Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób z predyspozycjami do zachorowania na zaburzenia psychiczne. A jest to duży procent populacji. Uważa się, że takie predyspozycje ma od około 25 do 50 procent populacji – mówi prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii.

 • Czas na czyny, nie deklaracje

  Czas na czyny, nie deklaracje

  Boję się sytuacji, w której pieniędzy będzie więcej, poziom finansowania wzrośnie, a ani system, ani pacjent poprawy nie odczują – mówi MP.PL prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja.

 • Dlaczego tak ostro protestujemy

  Dlaczego tak ostro protestujemy

  Tylko w atmosferze nieustającego nacisku można z politykami wypracowywać rozwiązania dla ochrony zdrowia - mówi Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący PR OZZL, członek NRL.

 • "Bez zmian w systemie pacjenci nie odczują wzrostu nakładów"

  "Bez zmian w systemie pacjenci nie odczują wzrostu nakładów"

  Dla większości pacjentów inwestycje w infrastrukturę, sprzęt czy wynagrodzenia pracowników systemu są kwestią drugoplanową. Ważna jest dostępność do lekarza, diagnostyki i nowoczesnych terapii – mówi szef WIM prof. Grzegorz Gielerak, akcentując, że system wymaga zmian zdecydowanych i szybkich.

 • Porozumienie musi zostać zrealizowane

  Porozumienie musi zostać zrealizowane

  Ministerstwo wskazało, że część postanowień lutowego porozumienia nie została zrealizowana i że pozostałe kwestie zostaną uregulowane w innych aktach prawnych. Władze samorządu lekarskiego będą pilnować, czy to rzeczywiście nastąpi. Osobiście będę tego pilnować – mówi prezes NRL prof. Andrzej Matyja.

 • Zmiany w programie specjalizacji w pediatrii

  Zmiany w programie specjalizacji w pediatrii

  – Jeśli oddział funkcjonuje tak, że rezydenci niemal wcale albo wcale nie widzą pacjentów, to trzeba się zastanowić, czy powinien on kształcić przyszłych specjalistów, czy spełnia warunki akredytacji – mówi prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy ds. pediatrii.

 • Potrzebne zmiany prawne dot. suplementów diety

  Potrzebne zmiany prawne dot. suplementów diety

  Rynek suplementów diety bardzo się rozwinął, wart jest kilka miliardów złotych. Cały czas obserwuje się tendencję zwyżkową. W trosce o klienta dobrze byłoby ten rynek doprecyzować – mówi Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz.

 • "Farmaceuta powinien wykonywać przeglądy lekowe"

  "Farmaceuta powinien wykonywać przeglądy lekowe"

  Współpraca lekarza i farmaceuty na płaszczyźnie farmakoterapii byłaby uzupełnianiem się, sprzyjającym lepszemu wykorzystaniu wiedzy poszczególnych zawodów medycznych - mówi dr n. farm. Mariola Drozd, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 • Nie reformować, lecz racjonalizować

  Nie reformować, lecz racjonalizować

  Jeżeli nie rozwiążemy problemów systemu opieki zdrowotnej u ich podstaw, to wydamy 6 proc. PKB i nadal będziemy dokładnie w tym samym miejscu – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

 • Pacjenci mają obowiązek dbać o zdrowie

  Pacjenci mają obowiązek dbać o zdrowie

  Należy promować większą odpowiedzialność za własne zdrowie i obowiązki wynikające z korzystania z opieki zdrowotnej – mówi Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, członek Narodowej Rady Rozwoju.

 • "W Konstytucji nie ma mowy o bezpłatnym dostępie do świadczeń"

  "W Konstytucji nie ma mowy o bezpłatnym dostępie do świadczeń"

  Prawo do ochrony zdrowia nie może polegać jedynie na prawie do oczekiwania na udzielenie świadczenia – mówi profesor prawa z UKSW dr hab. Marek Świerczyński.

 • Opieka nad chorymi po zawale do poprawki

  Opieka nad chorymi po zawale do poprawki

  Kardiologia wciąż liczy na odzyskanie pieniędzy, które straciła – mówi prof. Adam Witkowski, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 • Szumowski: wyjaśniliśmy nieporozumienia

  Szumowski: wyjaśniliśmy nieporozumienia

  Lekarze rezydenci mogą odpracować łącznie dwa lata w publicznych i prywatnych jednostkach. Nie musi być to praca na etacie. Natomiast ważne jest, żeby jednostki te miały kontrakt z NFZ – mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski.

 • System z założenia niewydolny

  System z założenia niewydolny

  Jest to pierwsze działanie na tak szeroką skalę i – co należy podkreślić – wyzwolone z wpływów politycznych – zaznacza prof. Paweł Górski, przewodniczący Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla zdrowia”.

 • Rezydenci: MZ uwzględniło dużą część uwag

  Rezydenci: MZ uwzględniło dużą część uwag

  W środę liderzy Porozumienia Rezydentów OZZL spotkali się z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. O ustaleniach rozmawiamy z Jarosławem Bilińskim, wiceprzewodniczącym PR OZZL, członkiem NRL.

859 artykułów - strona 1 z 43