mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Prenumerata Kuriera MP

Aby zaprenumerować Kurier MP, należy wypełnić poniższy formularz. Na podany adres wyślemy e-mail z linkiem, który należy kliknąć, aby potwierdzić złożenie zamówienia. Dopiero wówczas podany adres zostanie dopisany do listy odbiorców Kuriera MP.

Jeśli chcesz zrezygnować z prenumeraty Kuriera MP, kliknij w link: Rezygnacja z prenumeraty

Pozycje oznaczone * są wymagane.
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Wymagany polski numer telefonu
Pole nie może być puste
Proszę wybrać specjalność
 inne

Zamawiam subskrypcję newslettera Kurier MP, zawierającego wybrane informacje z portalu mp.pl, w tym również informacje o charakterze handlowym, na podany przeze mnie adres email.

Administratorem Państwa danych osobowych jest "Medycyna Praktyczna" Wojciech Bodzoń, Piotr Gajewski, Jarosław Kużdżał, Wiesław Latuszek-Łukasiewicz, Bernard Wirkijowski spółka jawna, z siedzibą w Krakowie, ul. Rejtana 2, KRS 0000896685, REGON 350023040, NIP 6790044689 (dalej "MP"), z którym można się skontaktować pod adresem email kontakt@mp.pl, telefonicznie +48122934000, lub listownie pod adresem siedziby. MP wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem iod@mp.pl lub listownie pod adresem siedziby.

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówionych usług oraz w celach marketingowych.

W przypadku nabycia naszych produktów lub korzystania z naszych usług przetwarzamy Państwa dane osobowe z uwagi na ich niezbędność do zawarcia i realizacji umów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO).

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia z nami umowy i korzystania z usług. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych lub wyrażenia sprzeciwu na ich przetwarzanie będzie brak możliwości skorzystania z usług.

Państwa dane mogą być powierzone do przetwarzania zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem umowy wspierają go w prowadzeniu działalności, w szczególności dostawcom usług Informatycznych, rachunkowych, podatkowych, prawnych i audytowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane mogą podlegać procesom automatycznego podejmowania decyzji.

Wszystkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.