Telemedycyna. Podstawy prawne udzielania porad i konsultacji na odleglość

04.03.2016
radca prawny Gabriela Szwarczyńska