„Komunikacja jest możliwa tylko pomiędzy osobami, które potrafią stawiać granice”

02.04.2024
dr n. hum. Małgorzata Majewska
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków