Pacjent po leczeniu onkologicznym. Odległe powikłania leczenia onkologicznego

09.08.2021
dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska,1,2 lek. Agnieszka Dawczak-Dębicka,2 dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.3
1 Katedra i Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Oddział Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii
3 Katedra Chirurgii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy; Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.