Morfologia krwi obwodowej. 41-letni mężczyzna z eozynofilią

09.01.2023
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak1, lek. Bogdan Ochrem2
1 Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Oddział Kliniczny Hematologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Rozlane zapalenie powięzi z eozynofilią