Aktualności

 • Zespół postcovidowy w otolaryngologii

  Brytyjski wariant koronawirusa „specjalizuje” się w uszkadzaniu nabłonka w różnych lokalizacjach, stąd jedna infekcja, a wiele możliwych objawów i zajętych narządów – wyjaśnia prof. Małgorzata Wierzbicka.

 • Ile zebrała WOŚP podczas 29. Finału?

  Na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii i diagnostyki głowy zebrano 210 813 830,10 PLN - ponad 20 milionów PLN więcej niż podczas poprzedniego Finału WOŚP i najwięcej w historii wszystkich zbiórek „Orkiestry”.

 • Przesiewowe badania słuchu u noworodków

  Opublikowany został coroczny raport z realizacji Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce w latach 2003-2020.

 • Bielski szpital wojewódzki przekształca oddział laryngologii w covidowy

  Oddział laryngologii i onkologii laryngologicznej bielskiego szpitala wojewódzkiego od soboty dostosowany zostanie wyłącznie do hospitalizacji chorych na COVID-19 – zakomunikowała w piątek placówka. Lecznica będzie miała 125 łóżek covidowych.

 • Światowy Dzień Słuchu

  3 marca obchodzimy Światowy Dzień Słuchu. Święto to zostało zainicjowane przez Biuro ds. Zapobiegania Niedowidzeniu i Głuchocie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla podnoszenia świadomości społecznej na temat zapobiegania głuchocie i utracie słuchu oraz promowania działań na rzecz profilaktyki słuchu na całym świecie.

 • 29. Sesja chirurgii otolaryngologicznej LIVE

  23 lutego zorganizowano sesję chirurgii LIVE dla uczczenia Jubileuszu 100-lecia Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 • Dziś walka z COVID-19, jutro pomoc seniorom

  Ostrzegaliśmy, że będziemy mieli ogromny problem ze szczególną grupą patologii, jaką są pointubacyjne zwężenia krtaniowo-tchawicze, związane z intubacją podczas leczenia COVID-19. I od połowy grudnia zalewa nas fala pacjentów z tym powikłaniem - mówi prof. Małgorzata Wierzbicka.

 • 100-lecie Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM

  15 stycznia br. zespół Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi UCK WUM świętował setną rocznicę istnienia Kliniki. Obchody, w których wzięło udział wielu znamienitych gości i liczne grono lekarzy otolaryngologów z całej Polski, zorganizowano w formie webinarium.

 • Pionierskie badania tkanek z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego

  Zespół badawczy, który tworzą naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris w Krakowie pionierskie badania tkanek pochodzących z nowotworów głowy i szyi.

 • 29. finał WOŚP także w wielu krajach świata

  29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę trwał poza Polską także w wielu krajach na świecie. W tym roku zarejestrowano 79 sztabów zagranicznych, m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Francji, a także Rosji czy licznych państw azjatyckich.

611 artykułów - strona 1 z 62