Awaria procesora mowy wyklucza na lata

14.02.2023
Sejm