Telemedycyna zbliża kontynenty

Jerzy Dziekoński
Kurier MP