Zalecenia pooperacyjne generowane przez sztuczną inteligencję – hit, kit, czy może pomocne narzędzie dla klinicystów?

15.05.2023
Omówienie artykułu: Comparison Between ChatGPT and Google Search as Sources of Postoperative Patient Instructions [published online ahead of print, 2023 Apr 27]
Ayoub N.F., Lee Y.J., Grimm D., Balakrishnan K.
JAMA Otolaryngol. Head Neck Surg. 2023; e230704. doi:10.1001/jamaoto.2023.0704

Wybrane treści dla pacjenta: