×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Badania i zabiegi

 • &alpha;<sub>1</sub>-antytrypsyna w&nbsp;kale

  α1-antytrypsyna w kale

  Wskazaniem do oznaczenia stężenia α1-antytrypsyny są zespoły utraty białka, alergie pokarmowe, żółtaczka, obrzęki, nieprawidłowe wyniki proteinogramu.

 • &alpha;<sub>1</sub>-globuliny

  α1-globuliny

  α1-antytrypsyna to białko, które neutralizuje enzymy trzustkowe i proteolityczne. Niedobór α1-antytrypsyny może wywołać rozedmę płuc, a także stanowić przyczynę przedłużonej żółtaczki noworodków. Nadmiar α1-antytrypsyny może być spowodowany ciążą, stosowaniem estrogenowej substytucji hormonalnej, stanami zapalnymi, a także niedokrwistością z niedoboru żelaza.

 • &alpha;<sub>2</sub>-globuliny

  α2-globuliny

  Wskazaniem do badania stężenia α2-globulin są choroby wątroby, choroby przewodu pokarmowego oraz choroby nerek, a także niedobory białek nośnikowych.

 • Aktywność disacharydaz w&nbsp;skrawkach błony śluzowej jelita cienkiego

  Aktywność disacharydaz w skrawkach błony śluzowej jelita cienkiego

  Badanie aktywności disacharydaz w skrawkach błony śluzowej jelita cienkiego wykonuje się w przypadku podejrzenia braku lub niedoboru disacharydaz.

 • Badania serologiczne w&nbsp;celiakii

  Badania serologiczne w celiakii

  Badania serologiczne w kierunku celiakii wykonuje się w surowicy krwi. Do oznaczenia obecności oraz stężenia przeciwciał konieczne jest pobranie krwi. Ważne, by badania wykonywać w okresie spożywania glutenu w diecie.

 • Badanie kału na obecność jaj pasożytów

  Badanie kału na obecność jaj pasożytów

  Badanie kału na obecność pasożytów i ich jaj polega na badaniu próbki kału pod mikroskopem. Jest to element rozpoznawania chorób układu pokarmowego.

 • Badanie kontrastowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego

  Badanie kontrastowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego

  Badanie kontrastowe dolnego odcinka jelita grubego umożliwia ocenę wnętrza jelita grubego i wykrycie zmian patologicznych w jego obrębie lub nieprawidłowego połączenia z inną częścią przewodu pokarmowego, drogami moczowymi czy narządem rodnym.

 • Badanie kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

  Badanie kontrastowe górnego odcinka przewodu pokarmowego

  Dowiedz się, na czym polega i jak przebiega badanie oraz w jaki sposób się do niego przygotować.

 • Badanie mikroskopowe stolca

  Badanie mikroskopowe stolca

  Zmiany w rytmie wypróżnień, konsystencji czy zabarwieniu kału są istotnymi objawami w wielu jednostkach chorobowych. Badania stolca, w tym badanie mikroskopowe, mogą dostarczyć wielu istotnych dla dalszego leczenia informacji.

 • Badanie pasażu jelitowego

  Badanie pasażu jelitowego

  Pasaż jelitowy należy do klasycznych badań rentgenowskich. Najczęstszym wskazaniem jest ocena drożności przewodu pokarmowego i czasu przejścia kontrastu przez jelita w diagnostyce chorób jelit, zwykle jako uzupełnienie badań endoskopowych.

 • Badanie pH kału

  Badanie pH kału

  Badania kału mogą dostarczyć wielu istotnych informacji koniecznych do ustalenia właściwego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniej terapii. Zmiany w rytmie wypróżnień, konsystencji czy zabarwieniu kału są istotnymi objawami w wielu jednostkach chorobowych.

 • Badanie tłuszczu w&nbsp;kale

  Badanie tłuszczu w kale

  Badanie wykonuje się w celu oceny ilości tłuszczu w kale, którego nadmiar wskazuje na upośledzenie trawienia i/lub wchłaniania tłuszczów.

 • Ceruloplazmina

  Ceruloplazmina

  Badanie stężenia ceruloplazminy w surowicy wykorzystuje się do diagnostyki choroby Wilsona, która związana jest z nadmiernym gromadzeniem się miedzi w tkankach oraz przy podejrzeniu choroby Menkesa.

 • Cholecystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego)

  Cholecystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego)

  Gdy potwierdzonej w USG kamicy żółciowej towarzyszy ból, najskuteczniejszą metodą leczenia jest operacyjne usunięcie tego narządu.

 • Cholecystokinina

  Cholecystokinina

  Cholecystokinina pobudza trzustkę do produkcji enzymów trzustkowych, a także stymuluje produkcję żółci, powoduje skurcz pęcherzyka żółciowego, hamuje perystaltykę żołądka i pobudza perystaltykę jelit. Hamuje też uczucie głodu oraz zwiększa wydzielanie glukagonu. Cholecystokinina jest wydzielana również w mózgu przez podwzgórze, gdzie działa jako neuroprzekaźnik.

 • Cholinesteraza

  Cholinesteraza

  Cholinesteraza to enzym wytwarzany w wątrobie i następnie wydzielany do krwi. Cholinesteraza jest markerem wydolności wątroby w zakresie tworzenia białek, znajduje się również w błonie śluzowej jelita, trzustce, śledzionie oraz w układzie nerwowym.

 • Defekografia

  Defekografia

  Defekografia to badanie radiologiczne, w którym wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie, polegajace na ocenie zachowywania się odbytu i odbytnicy na różnych etapach defekacji.

 • Endoskopia kapsułkowa

  Endoskopia kapsułkowa

  Endoskopia kapsułkowa to badanie przewodu pokarmowego przeprowadzone za pomocą połkniętej przez pacjenta kapsułki zawierającej zminiaturyzowaną bezprzewodową kamerę cyfrową, lampę LED i nadajnik radiowy.

 • Endoskopowa cholangiopnakreatografia wsteczna (ECPW)

  Endoskopowa cholangiopnakreatografia wsteczna (ECPW)

  Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) to jedna z najskuteczniejszych metod oceniających drogi żółciowe i przewody trzustkowe. Jest to badanie inwazyjne, dlatego zwykle wykonywane jest w celach terapeutycznych, tzn. żeby usunąć złogi (kamienie) z dróg żółciowych i trzustkowych, założyć protezy i poszerzyć drogi żółciowe lub pobrać wycinki. W celach diagnostycznych wykonuje się je tylko wtedy, kiedy nie ma innego skutecznego sposobu ustalenia pewnego rozpoznania.

 • Enteroskopia

  Enteroskopia

  Enteroskopia (najczęściej dwubalonowa, jednobalonowa lub spiralna) to badanie umożliwiające diagnostykę, pobranie wycinków i endoskopowe leczenie chorób umiejscowionych w całym jelicie cienkim.

 • Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)

  Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)

  Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) jest enzymem błonowym obecnym w wielu tkankach i płynach ustrojowych człowieka. Największą jej aktywność można stwierdzić w jelicie i nerkach. Poza tym występuje w wątrobie, komórkach nabłonka dróg żółciowych, trzustce, mózgu, ślinie, szpiku kostnym i płynie mózgowo-rdzeniowym.

 • Gastroskopia

  Gastroskopia

  Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (inaczej: panendoskopia lub gastroskopia) to badanie polegające na wprowadzeniu do żołądka endoskopu, czyli cienkiego giętkiego narzędzia, za pomocą którego lekarz może obejrzeć górny odcinek przewodu pokarmowego, pobrać wycinki do badania, a także w razie konieczności zastosować leczenie (np. zatamować krwawienie). Przygotowanie do gastroskopii jest łatwe – zazwyczaj wystarczy co najmniej przez 6 godzin nie jeść i co najmniej przez 4 godziny nie przyjmować płynów.

 • Gastryna

  Gastryna

  Gastryna jest tzw. enterohormonem, substancją wydzielaną głównie w żołądku i początkowym odcinku jelita cienkiego, regulującą procesy trawienia oraz prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego.

 • Zapobieganie zakażeniom wirusem zapalenia wątroby typu A

  Zapobieganie zakażeniom wirusem zapalenia wątroby typu A

  Aktualne (2020) zalecenia Advisory Committee on Immunization Practices

 • test

 • Ultrasonografia

  Ultrasonografia

  Ultrasonografia (USG) jest nowoczesną metodą obrazowania narządów człowieka, jest badaniem bezpiecznym i dokładnym, dlatego znajduje szerokie zastosowanie w medycynie. Ultrasonografia pozwala lekarzowi na nieinwazyjne „obejrzenie” narządów wewnętrznych.

 • Badanie stężenia sodu w&nbsp;surowicy krwi

  Badanie stężenia sodu w surowicy krwi

  Wskazaniem do badania jest podejrzenie zmniejszonego stężenia (tzw. hiponatremii) lub zwiększonego stężenia sodu (tzw. hipernatremii).

 • Lipaza

  Lipaza

  Lipazy są enzymami produkowanymi w przewodzie pokarmowym. Uczestniczą w trawieniu tłuszczów. Najważniejszą lipazą organizmu jest lipaza trzustkowa.

 • Witamina B<sub>12</sub>

  Witamina B12

  Witamina B12 jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego przebiegu procesu powstawania krwinek czerwonych. Jej niedobór skutkuje produkcją nieprawidłowo zbudowanych krwinek, a także zmniejszoną ich liczbą.

 • Miedź

  Miedź

  Miedź chroni komórki przed uszkodzeniem wywołanym przez wolne rodniki, uczestniczy w produkcji hemoglobiny i wielu innych białek, jak kolagen i sama ceruloplazmina oraz innych substancji biologicznie aktywnych (prostaglandyny, aminy katecholowe).

 • 
Badanie stężenia amoniaku we krwi

  Badanie stężenia amoniaku we krwi

  Podstawowym celem badania stężenia amoniaku jest ocena stopnia niewydolności miąższu wątroby. Stężenie amoniaku rośnie jednak także w przypadkach marskości wątroby, w której nie ma jeszcze cech niewydolności tego narządu.

 • Aminopeptydaza leucynowa (LAP)

  Aminopeptydaza leucynowa (LAP)

  Aminopeptydaza leucynowa (LAP) to enzym, który występuje prawidłowo wewnątrz komórek wątroby i kanalików żółciowych, w niewielkim stopniu w jelicie cienkim i w trzustce. Jeśli komórki tych narządów – zwłaszcza wątroby – ulegną uszkodzeniu, aktywność LAP się zwiększa we krwi.

 • Albuminy

  Albuminy

  Albuminy produkowane są przez wątrobę, więc ilość ich we krwi odzwierciedla czynność tego narządu. Odpowiadają za utrzymanie tzw. ciśnienia onkotycznego w naczyniach krwionośnych, czyli – w  uproszczeniu – ściągają, płyn z tkanek do naczyń, zabezpieczając w ten sposób organizm przed obrzękami, zwłaszcza w niżej położonych częściach ciała.

 • Płukanie żołądka

  Płukanie żołądka

  Płukanie żołądka jest zabiegiem przeprowadzanym w przypadku spożycia substancji trującej. Polega na wprowadzeniu sondy do żołądka, przez którą podaje się duże ilości wody, z którą usuwa się z organizmu spożytą substancję szkodliwą.

 • Transkortyna

  Transkortyna

  Transkortyna to białko znajdujące się w osoczu krwi wiążące hormony wydzielane przez korę nadnerczy – kortykosteroidy. Produkcja transkortyny odbywa się w wątrobie i jest nasilana przez estrogeny.

 • Fosfataza zasadowa

  Fosfataza zasadowa

  Fosfataza zasadowa największą aktywność wykazuje w komórkach wątroby, dróg żółciowych, kości, błony śluzowej jelita, nerek oraz łożyska u kobiet w ciąży.

 • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

  Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

  Dehydrogenaza mleczanowa to enzym, który występuje we wszystkich komórkach ciała ludzkiego. Największą aktywność wykazuje w wątrobie, mięśniach poprzecznie prążkowanych, sercu, nerkach, płucach, mózgu oraz w krwinkach czerwonych (erytrocytach). W przypadku uszkodzenia komórek, dehydrogenaza mleczanowa uwalnia się z ich wnętrza, dochodzi do wzrostu jej stężenia i aktywności we krwi.

 • Chlorki

  Chlorki

  Właściwe stężenie chlorków we krwi zapewnia prawidłową pracę układu nerwowo-mięśniowego oraz pokarmowego - podstawowy składnik soku żołądkowego to kwas solny, składający się z jonów chlorkowych.

 • Białko całkowite

  Białko całkowite

  Jakie są wskazania do oznaczenia stężenia białka całkowitego we krwi? Jak interpretować wynik badania?

 • Scyntygrafia perfuzyjna

  Scyntygrafia perfuzyjna

  Scyntygrafia perfuzyjna jest badaniem obrazowym pozwalającym ocenić czynność badanych narządów, np. serca, płuc, mózgu, nerek, tarczycy, kości, narządów układu pokarmowego.

 • Badanie płynu otrzewnowego

  Badanie płynu otrzewnowego

  W celu zbadania składu płynu puchlinowego wykonuje się paracentezę diagnostyczną, czyli nakłucie jamy otrzewnowej, aby pobrać próbkę płynu. Przy dużej ilości płynu otrzewnowego wykonuje się paracentezę terapeutyczną, która ma na celu upuszczenie płynu i stanowi metodę leczenia wodobrzusza.

 • Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego

  Badania czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego

  U pacjentów, którzy odczuwają dolegliwości związane z dolnym odcinkiem przewodu pokarmowego, które nie są związane w nieprawidłową budową ani zmianami w przewodzie pokarmowym, a więc badanie lekarskie ani badania dodatkowe obrazowe nie wykazują znaczących odchyleń od normy, zastosowanie znajdują czynnościowe badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

 • <i>Helicobacter pylori</i>

  Helicobacter pylori

  Zakażenie bakterią Helicobakter pylori jest powszechne – występuje ona u większości dorosłej populacji Polski. Zakażenie wiąże się z występowaniem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, ale samo zakażenie nie jest jednoznaczne z wystąpieniem objawów ani choroby. Istnieją nieinwazyjne metody wykrywania zakażenia, bez konieczności wykonywania gastroskopii.

 • Morfologia krwi

  Morfologia krwi

  Morfologia krwi jest popularnym, bardzo często wykonywanym badaniem polegającym na jej ilościowej i jakościowej analizie.

 • Bilirubina

  Bilirubina

  Bilirubina jest to żółtopomarańczowy barwnik będący produktem rozkładu hemu.

 • Kolektomia (hemikolektomia)

  Kolektomia (hemikolektomia)

  Częściowe lub całkowite wycięcie jelita grubego wykonuje się tradycyjnie z dostępu klasycznego, który polega na przecięciu powłok brzucha w linii pośrodkowej ciała. Następnie chirurg wycina żądany fragment jelita grubego.

 • Przeszczep wątroby

  Przeszczep wątroby

  Przeszczepienie wątroby jest metodą leczenia niektórych poważnych chorób wątroby, stosowaną w sytuacjach, kiedy wyczerpano już inne możliwości leczenia. Wskazaniami do przeszczepienia są ciężkie choroby wątroby, takie jak marskość wątroby, nowotwory czy niewydolność wątroby. Przeciwwskazania do przeszczepienia to m.in. czynna choroba alkoholowa, rak wątroby z przerzutami i ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe. Rokowanie po przeszczepieniu jest dobre, około 70–80% osób ma szansę na wieloletnie przeżycie.

 • Kolonoskopia

  Kolonoskopia

  Kolonoskopia to badanie endoskopowe okrężnicy - najdłuższej i największej części jelita grubego.

 • Kwasy żółciowe

  Kwasy żółciowe

  Pomiar stężenia kwasów żółciowych we krwi jest jednym ze wskaźników oceniających funkcjonowanie wątroby.

 • Leczenie operacyjne choroby refluksowej i&nbsp;przepukliny rozworu przełykowego (fundoplikacja sposobem Nissena)

  Leczenie operacyjne choroby refluksowej i przepukliny rozworu przełykowego (fundoplikacja sposobem Nissena)

  Laparoskopowa fundoplikacja sposobem Nissena polega na wykonaniu kilku nacięć w ścianie brzucha w celu wprowadzenia laparoskopu i niewielkiej średnicy narzędzi, którymi posługuje się chirurg w czasie operacji.

 • Manometria odbytu i&nbsp;odbytnicy

  Manometria odbytu i odbytnicy

  Manometria odbytu i odbytnicy to specjalistyczne badanie polegające na ocenie czynności zwieraczy odbytu poprzez pomiar zmian ciśnienia w odbytnicy i odbycie.

 • Manometria przełyku

  Manometria przełyku

  Manometria przełyku to specjalistyczne badanie wykorzystywane w gastroenterologii, obrazujące pracę przełyku. Dzięki niemu można zdiagnozować przyczyny zaburzeń połykania. Umożliwia ono pomiar ciśnienia w obrębie górnego i dolnego zwieracza przełyku, a także w obrębie mięśniówki przełyku.

 • Markery wirusowego zapalenia wątroby: antygen HBs, antygen HCV, antygen HAV

  Markery wirusowego zapalenia wątroby: antygen HBs, antygen HCV, antygen HAV

  Markery wirusowego zapalenia wątroby (WZW) wskazują, czy dana osoba jest obecnie chora na WZW, czy przebyła je w przeszłości, mogą również świadczyć o odporności. Oznacza się je we krwi.

 • Operacyjne leczenie żylaków odbytu (hemoroidów)

  Operacyjne leczenie żylaków odbytu (hemoroidów)

  W przypadku dużych lub zakrzepłych i niemożliwych do samodzielnego odprowadzenia żylaków zaleca się ich chirurgiczne wycięcie.

 • pH-metria przełyku

  pH-metria przełyku

  pH-metria przełyku to badanie polegające na pomiarze stężenia jonów wodorowych (kwaśności) w dolnej części przełyku za pomocą specjalnej sondy zakładanej przez nos.

 • Próby wątrobowe

  Próby wątrobowe

  Testy czynnościowe wątroby (próby wątrobowe) to badania aktywności enzymów obecnych w komórkach wątrobowych lub stężeń substancji wytwarzanych albo przekształcanych przez komórki wątrobowe.

 • Rektoskopia

  Rektoskopia

  Badanie rektoskopowe jest to badanie endoskopowe odbytnicy a badanie rektosigmoidoskopowe to badanie endoskopowe odbytnicy i esicy (końcowej części jelita grubego).

 • Stężenie elektrolitów w&nbsp;kale i&nbsp;osmolalność kału

  Stężenie elektrolitów w kale i osmolalność kału

  Osmolalność to liczba moli substancji osmotycznie czynnej rozpuszczonej w 1 kilogramie rozpuszczalnika. Substancje osmotycznie czynne upośledzają reabsorpcję wody ze światła jelit. Substancjami osmotycznie czynnymi są, np. niektóre niestrawione składniki pokarmów i niektóre leki.

 • Stomia

  Stomia

  Stomię zakłada się w czasie operacji wykonywanych z różnych wskazań. Często konieczność założenia stomii wiąże się z operacją wykonywaną z powodu nowotworu jelita grubego lub układu moczowego, w których guz nowotworowy zagraża zamknięciem światła przewodu pokarmowego lub dróg moczowych.

 • Test na obecność substancji redukujących w&nbsp;kale

  Test na obecność substancji redukujących w kale

  Terminem „substancje redukujące” określa się cukry, m.in. glukozę, laktozę, fruktozę, które u zdrowych osób w kale są nieobecne.

 • Test tolerancji laktozy

  Test tolerancji laktozy

  Nietolerancja laktozy jest stosunkowo częstą przypadłością i może być przyczyną różnych objawów ze strony przewodu pokarmowego. Najczęściej występują wzdęcia, biegunka, kurczowy ból brzucha.

 • Testy oddechowe

  Testy oddechowe

  Testy oddechowe pomagają uzupełniać diagnostykę wielu jednostek chorobowych. Stają się coraz bardziej popularne, ponieważ są nieinwazyjne, bezpieczne i dobrze tolerowane przez pacjentów.

 • Ultrasonografia endoskopowa (EUS)

  Ultrasonografia endoskopowa (EUS)

  Ultrasonografia endoskopowa (EUS) to badanie endoskopowe przewodu pokarmowego. Za pomocą specjalnego przewodu – endoskopu z głowicą USG lekarz może obejrzeć wnętrze przewodu pokarmowego, ponadto pobrać do badania, np. fragment guza, a także wykonać zabiegi lecznicze, takie jak np. opróżnienie torbieli. Przygotowanie do zabiegu jest łatwe – wymaga pozostawania na czczo oraz ewentualnej wcześniejszej modyfikacji leczenia zmniejszającego krzepliwość krwi, a czasem także oczyszczenia jelita wlewkami, jeśli badanie będzie wykonywane przez odbyt

 • Wodorowe testy oddechowe

  Wodorowe testy oddechowe

  Wodorowe testy oddechowe wykorzystywane są w diagnostyce zaburzeń wchłaniania i nietolerancji niektórych węglowodanów. Przed wykonaniem testu pacjent powinien pamiętać o kilku sprawach, które zapewnią uzyskanie jak najbardziej precyzyjnego wyniku. Wykonanie takiego testu jest stosunkowo proste i nie obciąża pacjenta, aczkolwiek za badanie pacjent płaci we własnym zakresie.

 • Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

  Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

  Istnieją dwa podstawowe wskazania do wykonania zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej: podejrzenie niedrożności przewodu pokarmowego oraz podejrzenie jego perforacji. Oba wskazania należą do grupy pilnych, zdjęcie zwykle zlecane jest u pacjenta, który z objawami niedrożności lub perforacji pojawił się na SOR lub na szpitalnej izbie przyjęć.

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta