×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Nowotwory

 • Choroby piersi

  Choroby piersi

  Zmiany chorobowe w piersiach wzbudzają niepokój zarówno pacjentki, jak i lekarza. Pomimo że obserwuje się zwiększenie częstości zachorowań na raka piersi, to większość zmian w gruczole sutkowym jest łagodna. Choroby piersi mogą dotyczyć kobiet praktycznie w każdym wieku. Nowotwory złośliwe piersi mogą występować również u mężczyzn, ale jest to bardzo rzadkie.

 • Czerniak skóry

  Czerniak skóry

  Czerniak to złośliwy nowotworów skóry rozwijający się z komórek barwnikowych, czyli tzw. melanocytów. Poza skórą całego ciała można rozwinąć się w innych lokalizacjach, np. w obrębie gałki ocznej (w tęczówce, spojówce lub naczyniówce oka) albo na błonach śluzowych (np. na podniebieniu, w odbycie lub na wargach sromowych). Czerniaki poza skórą występują jednak bardzo rzadko.

 • FNH (ogniskowy rozrost guzkowy) wątroby: przyczyny, objawy i leczenie

  FNH (ogniskowy rozrost guzkowy) wątroby: przyczyny, objawy i leczenie

  Ogniskowy rozrost guzkowy (FNH) wątroby jest drugim pod względem częstości występowania niezłośliwym guzem wątroby. Jego przyczyna nie jest znana. Zazwyczaj FNH nie powoduje żadnych objawów i jest przypadkowo wykrywany w badaniu USG. W określonych przypadkach stosuje się leczenie operacyjne, u pozostałych osób leczenie nie jest konieczne.

 • Gruczolak wątroby (wątrobowokomórkowy): przyczyny, objawy i leczenie

  Gruczolak wątroby (wątrobowokomórkowy): przyczyny, objawy i leczenie

  Gruczolaki wątroby to guzy wątroby, które mogą ulec zezłośliwieniu. W większości przypadków gruczolaki wątroby nie powodują objawów. Kobiety z gruczolakiem wątroby nie powinny stosować doustnych środków antykoncepcyjnych ani wkładek domacicznych uwalniających hormony. Chorzy z gruczolakiem wątroby nie powinni przyjmować steroidów anabolicznych. Leczenie jest operacyjne, głównie z uwagi na ryzyko zezłośliwienia gruczolaka

 • Międzybłoniak opłucnej, otrzewnej i osierdzia

  Międzybłoniak opłucnej, otrzewnej i osierdzia

  Międzybłoniak w większości przypadków ma charakter złośliwy, co oznacza, że może powodować powstanie przerzutów.

 • Mięśniaki macicy

  Mięśniaki macicy

  Mięśniaki to nowotwory niezłośliwe wywodzące się z tkanki mięśniowej (gładkiej) budującej mięsień macicy. Są to najczęściej występujące nowotwory niezłośliwe tego narządu.

 • Naczyniak wątroby: przyczyny, objawy i leczenie

  Naczyniak wątroby: przyczyny, objawy i leczenie

  Naczyniak wątroby to najczęstszy niezłośliwy nowotwór wątroby, który występuje dość często. Naczyniak wątroby zazwyczaj nie powoduje żadnych objawów i jest wykrywany przypadkowo podczas USG brzucha. Zdecydowana większość osób z naczyniakiem wątroby nie wymaga leczenia. Kontrola polega na regularnym wykonywaniu badania USG brzucha

 • Naczyniaki

  Naczyniaki

  Większość naczyniaków nie wymaga leczenia, a jedynie obserwacji i w przypadku naczyniaków narządów wewnętrznych okresowej kontroli w badaniach obrazowych, najczęściej USG. Duża część naczyniaków powierzchownych ulega samoistnemu zanikowi.

 • Niezłośliwe nowotwory ślinianki

  Niezłośliwe nowotwory ślinianki

  Najskuteczniejszym sposobem leczenia niezłośliwych nowotworów ślinianek jest wycięcie guza. W zależności od rozległości, rozmiarów i charakteru guza, usuwa się sam guz lub całą śliniankę.

 • Nowotwory grasicy

  Nowotwory grasicy

  Nowotwory grasicy rozwijają się w obrębie grasicy, która jest narządem o nieregularnym kształcie, znajdującym się w śródpiersiu, czyli przestrzeni w klatce piersiowej, ograniczonej przez mostek (od przodu), kręgosłup (od tyłu) oraz prawe i lewe płuco (po bokach).

 • Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich

  Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich

  Do nowotworów tkanek miękkich należą wszystkie guzy, które rozwijają się z mięśni szkieletowych (np. widocznych na ramieniu) i gładkich (np. odpowiadających za pracę mechaniczną jelita), tkanki tłuszczowej, tkanki łącznej naczyń krwionośnych i limfatycznych naczyń chłonnych. Tradycyjnie w obrębie grupy nowotworów tkanek miękkich omawia się także guzy obwodowego układu nerwowego.

 • Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)

  Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)

  Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego to złośliwe guzy rozwijające się w przewodzie pokarmowym z tzw. tkanek zrębu, czyli podścieliska tego narządu. Mogą rozwinąć się w każdym wieku, ale najczęściej pojawiają się po 50. roku życia.

 • Nowotwory złośliwe dróg żółciowych

  Nowotwory złośliwe dróg żółciowych

  Drogi żółciowe to przewody odprowadzające żółć od miejsca jej produkcji, czyli wątroby, do przewodu pokarmowego (do jelita).

 • Nowotwory złośliwe gardła (rak gardła)

  Nowotwory złośliwe gardła (rak gardła)

  Rak gardła powstaje na skutek niekontrolowanego przez organizm wzrostu nieprawidłowych komórek w obrębie jednej z trzech części anatomicznych gardła: nosogardła, gardła środkowego lub gardła dolnego.

 • Nowotwory złośliwe kości (mięsaki kości) – jakie są objawy nowotworów kości, przerzuty do kości, rokowania

  Nowotwory złośliwe kości (mięsaki kości) – jakie są objawy nowotworów kości, przerzuty do kości, rokowania

  Łagodne guzy kości występują znacznie częściej niż złośliwe (nowotworowe). Nowotwory złośliwe kości to mięsaki. Występują stosunkowo rzadko, ale mogą pojawić się w każdym wieku. W leczeniu stosuje się operacje, chemio- i radioterapię. Złośliwe guzy kości mogą być też przerzutami innych nowotworów, np. raka gruczołu krokowego, raka piersi, raka płuca, raka tarczycy

 • Nowotwory złośliwe krtani

  Nowotwory złośliwe krtani

  Do głównych czynników ryzyka zachorowania na raka krtani należy palenie tytoniu, zwłaszcza połączone z nadużywaniem alkoholu.

 • Nowotwory złośliwe nadnerczy

  Nowotwory złośliwe nadnerczy

  Nowotwory złośliwe nadnerczy to guzy rozwijające się w obrębie nadnerczy, czyli małych narządów wewnątrzwydzielniczych umiejscowionych nad nerkami. Ogólnie, guzy te dzieli się na nowotwory kory nadnerczy oraz nowotwory rdzenia nadnerczy.

 • Nowotwory złośliwe oka

  Nowotwory złośliwe oka

  Nowotwory złośliwe oka to nowotwory rosnące w obrębie gałki ocznej, oczodołu i sąsiednich struktur. W obrębie każdej części oka mogą się rozwinąć zarówno nowotwory pierwotne, czyli rosnące od początku w obrębie oka, jak i nowotwory wtórne, czyli przerzuty pochodzące od nowotworów złośliwych rozwijających się pierwotnie w innych narządach.

 • Nowotwory złośliwe pęcherza moczowego

  Nowotwory złośliwe pęcherza moczowego

  Zwiększone ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego występuje u mężczyzn oraz u osób palących nałogowo tytoń.

 • Nowotwory złośliwe pęcherzyka żółciowego

  Nowotwory złośliwe pęcherzyka żółciowego

  Nowotwór pęcherzyka żółciowego jest najczęściej występującym nowotworem dróg żółciowych. Niestety zazwyczaj rozpoznawany jest późno, gdyż na początkowym etapie nie daje żadnych objawów.

 • Nowotwory złośliwe tarczycy (rak tarczycy)

  Nowotwory złośliwe tarczycy (rak tarczycy)

  Rak tarczycy jest najczęściej występującym nowotworem układu dokrewnego (inaczej wewnątrzwydzielniczego lub hormonalnego). W Polsce obserwuje się każdego roku około 2500 nowych zachorowań na raka tarczycy. Kobiety chorują 3–5 razy częściej niż mężczyźni. Zdecydowana większość nowotworów to jednak zmiany niezłośliwe.

 • Nowotwory złośliwe zatok przynosowych

  Nowotwory złośliwe zatok przynosowych

  Większe ryzyko zachorowania na nowotwory zatok dotyczy osób pracujących przy produkcji mebli, stolarzy, szewców i producentów obuwia, osób zajmujących się obróbką metalu, piekarzy i młynarzy. Narażeni na zachorowanie są też palacze tytoniu.

 • Nowotwory złośliwe żołądka

  Nowotwory złośliwe żołądka

  Najczęściej występującym nowotworem złośliwym żołądka jest rak gruczołowy żołądka. Zwykle na początku nie powoduje objawów i jest wykrywany, kiedy choroba jest już zaawansowana, a leczenie trudne. Inne nowotwory żołądka występują rzadziej, należą do nich m.in. nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST), nowotwory neuroendykrynne i chłoniaki żołądka. Leczenie i rokowanie zależą od rodzaju nowotworu i zaawansowania choroby

 • Polipy - przyczyny, rodzaje, objawy, leczenie

  Polipy - przyczyny, rodzaje, objawy, leczenie

  Polipy to miękkie, guzowate twory uwypuklające się powyżej poziomu błony śluzowej. Zwykle polipy mają kształt podobny do maczugi – są przytwierdzone do podłoża wąską nóżką (szypułą) i rozszerzają się ku górze. Polipy mogą powstawać w różnych narządach. Polipy są zmianami łagodnymi, ale w niektórych polipach może dojść do rozwoju nowotworu złośliwego

 • Polipy żołądka - najczęściej występujące łagodne nowotwory żołądka

  Polipy żołądka - najczęściej występujące łagodne nowotwory żołądka

  Nowotwory łagodne żołądka są rzadsze niż nowotwory złośliwe. Nie powodują powstawania przerzutów i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Najczęściej występującym łagodnym nowotworem żołądka są polipy żołądka.

 • Przerzuty do wątroby (nowotwory wtórne wątroby): przyczyny, objawy i leczenie

  Przerzuty do wątroby (nowotwory wtórne wątroby): przyczyny, objawy i leczenie

  Przerzuty do wątroby, czyli nowotwory wtórne wątroby to ogniska nowotworu złośliwego, którego guz pierwotny znajduje się w innym narządzie. Przerzuty różnych nowotworów mogą lokalizować się w wątrobie. Najczęściej przerzuty do wątroby powoduje rak jelita grubego. Leczenie przerzutów do wątroby jest zwykle operacyjne

 • Przewlekła białaczka szpikowa (<i>chronic myeloid leukemia</i> – CML) — przyczyny, objawy, rokowania

  Przewlekła białaczka szpikowa (chronic myeloid leukemia – CML) — przyczyny, objawy, rokowania

  Przewlekła białaczka szpikowa jest nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego, w którym dochodzi o nieprawidłowego, niekontrolowanego rozrostu komórki macierzystej szpiku związanym z obecnością chromosomu Philadelphia. Choroba jest najczęściej wykrywana podczas badania morfologii krwi. W leczeniu stosuje się przede wszystkim leki – inhibitory kinaz tyrozynowych

 • Radioterapia

  Radioterapia

  Radioterapia, czyli leczenie napromienianiem, jest jedną z trzech najważniejszych metod leczenia nowotworów złośliwych (obok leczenia chirurgicznego i chemioterapii).

 • Rak endometrium

  Rak endometrium

  Rak endometrium, zwany również rakiem trzonu macicy, to częsty nowotwór złośliwy narządu rodnego kobiety, rozwijający się w błonie śluzowej wyściełającej wnętrze trzonu macicy.

 • Rak jajnika

  Rak jajnika

  W początkowych stadiach rozwoju rak jajnika zazwyczaj nie daje żadnych objawów, dopiero gdy choroba jest bardziej zaawansowana, pojawiają się objawy ze strony przewodu pokarmowego. Regularne wizyty u ginekologa oraz USG przezpochwowe pomagają rozpoznać wczesne stadium nowotworu.

 • Rak jamy ustnej

  Rak jamy ustnej

  Do najważniejszych czynników zachorowania na raka jamy ustnej należą szkodliwe rakotwórcze substancje zawarte w dymie tytoniowym.

 • Rak jądra

  Rak jądra

  Rak jądra jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u młodych mężczyzn. Najczęstszym rakiem jądra jest nasieniak. Objawami raka jądra może być niebolesne powiększenie jądra, obrzęk lub ból moszny. Rak jądra jest nowotworem o dobrym rokowaniu i leczenie jest zwykle bardzo skuteczne

 • Rak jelita cienkiego i&nbsp;inne złośliwe nowotwory jelita cienkiego

  Rak jelita cienkiego i inne złośliwe nowotwory jelita cienkiego

  Objawy nowotworu jelita cienkiego są uzależnione od stopnia zaawansowania choroby, a także umiejscowienia i rodzaju nowotworu. Na wczesnym etapie choroby objawy są zazwyczaj mało specyficzne.

 • Rak jelita grubego - przyczyny, objawy, leczenie i&nbsp;rokowania

  Rak jelita grubego - przyczyny, objawy, leczenie i rokowania

  Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Większość przypadków raka jelita grubego nie jest związana z występowaniem rodzinnym. W początkowej fazie choroba nie powoduje żadnych objawów i jest najczęściej wykrywana podczas badań przesiewowych (kolonoskopii). Do objawów należą m.in. obecność krwi w stolcu (widocznej gołym okiem lub utajonej), a także zaparcia, biegunki, zmiana kształtu stolca (np. stolec ołówkowaty).

 • Rak kanału odbytu i&nbsp;brzegu odbytu

  Rak kanału odbytu i brzegu odbytu

  Najczęstszym pierwszym objawem jest krwawienie z odbytu, może występować świąd, ból, uczucie ciała obcego w odbycie, może być wyczuwalny guz. Niekiedy występuje nietrzymanie gazów lub stolca.

 • Rak nerki

  Rak nerki

  Rak nerki należy do grupy nowotworów złośliwych, których rozwój jest silnie związany z paleniem tytoniu. Ponadto rak nerki znacznie częściej rozwija się u osób otyłych oraz chorujących na nadciśnienie tętnicze.

 • Rak odbytu - wczesne objawy, rozpoznanie i&nbsp;leczenie

  Rak odbytu - wczesne objawy, rozpoznanie i leczenie

  Rak odbytu to nowotwór złośliwy, który może lokalizować się na brzegu odbytu, czyli na skórze wokół odbytu lub w kanale odbytu, czyli pomiędzy ujściem odbytu a górną krawędzią zwieracza zewnętrznego odbytu. Rak odbytu powoduje bardzo podobne objawy jak choroba hemoroidalna – krwawienie z odbytu, świąd i pieczenie. W leczeniu stosuje się operacje i radiochemioterapię

 • Rak piersi

  Rak piersi

  Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym rozpoznawanym u kobiet. Zdecydowana większość przypadków choroby rozwija niestety się u kobiet, u których nie stwierdza się żadnych czynników ryzyka.

 • Rak płaskonabłonkowy skóry

  Rak płaskonabłonkowy skóry

  Rak płaskonabłonkowy skóry to złośliwy nowotwór skóry pochodzenia nabłonkowego, który zazwyczaj rośnie powoli, ale ma zdolność do tworzenia przerzutów odległych w innych narządach.

 • Rak płuc

  Rak płuc

  Rak płuc jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie. W początkowej fazie nie powoduje objawów i może być wykryty przypadkowo (np. podczas badań okresowych). Kiedy zaczyna dawać objawy, jest już zazwyczaj zaawansowany, a leczenie jest trudne. Obejmuje ono leczenie operacyjne, chemioterapię, radioterapię, leczenie ukierunkowane molekularnie i immunoterapię. Silnym czynnikiem ryzyka zachorowania jest palenie papierosów.

 • Rak podstawnokomórkowy skóry

  Rak podstawnokomórkowy skóry

  Rak podstawnokomórkowy rośnie przede wszystkim na odkrytych częściach ciała (głowa, szyja), ale może się rozwinąć na dowolnym obszarze ciała.

 • Rak prącia

  Rak prącia

  Rak prącia to nowotwór złośliwy rozwijający się w obrębie prącia. Przeszło 95% wszystkich zachorowań ma postać raka płaskonabłonkowego.

 • Rak prostaty - objawy, przerzuty, leczenie, rokowanie

  Rak prostaty - objawy, przerzuty, leczenie, rokowanie

  Rak prostaty (inaczej gruczołu krokowego) to nowotwór złośliwy rozwijający się w gruczole krokowym, który stanowi 20% wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn w Polsce. Zwykle występuje u mężczyzn w starszym wieku i długo nie daje objawów. W leczeniu stosuje się operację, radioterapię i hormonoterapię.

 • Rak przełyku

  Rak przełyku

  Rak przełyku przez długi czas przebiega bezobjawowo. Dolegliwości pojawiają się, kiedy dojdzie do zwężenia przełyku, które powoduje utrudnione połykanie pokarmów – najpierw stałych, a następnie płynnych.

 • Rak skóry

  Rak skóry

  Ryzyko zachorowania na jedną z postaci raka skóry w ciągu całego życia przekracza 20%. Oba podtypy raka skóry najczęściej występują w skórze przewlekle narażonej na ekspozycję na promienie słoneczne.

 • Rak skóry z&nbsp;komórek Merkla

  Rak skóry z komórek Merkla

  Rak z komórek Merkla jest nowotworem skóry o bardzo złośliwym przebiegu. Często dochodzi do nawrotu miejscowego i przerzutów do węzłów chłonnych.

 • Rak sromu

  Rak sromu

  Rak sromu to stosunkowo rzadko występujący nowotwór złośliwy zewnętrznych narządów rodnych kobiety, czyli warg sromowych i łechtaczki. Najczęstszym pierwszym objawem jest zwykle guzek lub owrzodzenie, niestety często lekceważone.

 • Rak szyjki macicy

  Rak szyjki macicy

  Rak szyjki macicy jest w skali świata czwartym pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet. Rocznie zapada na niego około 570 tysięcy kobiet, z których około 60% umiera. Wczesny rak zazwyczaj nie daje żadnych objawów, dlatego tak bardzo ważne jest regularne, co najmniej co 3 lata, wykonywanie badania cytologicznego. Szczepienie przeciwko HPV zmniejsza ryzyko infekcji wirusem o ponad 75%.

 • Rak tarczycy

  Rak tarczycy

  Rak tarczycy występuje rzadko, stanowi około 1 % wszystkich nowotworów złośliwych. Częstość jego występowania jest zróżnicowana geograficznie. Polska należy do krajów w których zapadalność na raka tarczycy jest stosunkowo niska.

 • Rak trzustki - objawy nowotworów złośliwych trzustki - diagnoza i&nbsp;rokowania

  Rak trzustki - objawy nowotworów złośliwych trzustki - diagnoza i rokowania

  Rak trzustki jest agresywnym nowotworem, cechującym się szybkim wzrostem miejscowym i rozprzestrzenianiem do węzłów chłonnych i wątroby. Zwykle jest rozpoznawany na zaawansowanym etapie, ponieważ na początku nie powoduje niepokojących objawów. Czynnikiem ryzyka zachorowania jest między innymi palenie tytoniu

 • Rak wątroby (nowotwory złośliwe wątroby): rodzaje, objawy, leczenie i&nbsp;rokowanie

  Rak wątroby (nowotwory złośliwe wątroby): rodzaje, objawy, leczenie i rokowanie

  Do pojawienia się guza w wątrobie może dojść w wyniku przerzutów innych nowotworów do wątroby lub nowotwór rozwija się z tkanek znajdujących się w wątrobie – najczęściej jest to rak wątrobowokomórkowy. Zmiany nowotworowe w wątrobie mogą długo nie dawać żadnych objawów. Leczenie i rokowanie w raku wątroby zależy od stopnia zaawansowania choroby

 • Tłuszczakomięsak (<i>liposarcoma</i>) – wygląd, badanie, rokowania

  Tłuszczakomięsak (liposarcoma) – wygląd, badanie, rokowania

  Tłuszczakomięsak jest nowotworem złośliwym, wywodzącym się z komórek budujących tkankę tłuszczową. Rokowanie tłuszczakomięsaka zależne jest od podtypu nowotworu, umiejscowienia oraz stopnia zaawansowania w czasie rozpoznania choroby.

 • Wybrane nowotwory gruczołów dokrewnych (wydzielania wewnętrznego)

  Wybrane nowotwory gruczołów dokrewnych (wydzielania wewnętrznego)

  Do gruczołów wydzielania wewnętrznego należą: przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, trzustka, nadnercza, jądra (u mężczyzn), jajniki (u kobiet), szyszynka oraz grasica.

 • Zespół rakowiaka

  Zespół rakowiaka

  Zespół rakowiaka to zespół objawów występujących u chorych na rzadki rodzaj nowotworu, zwanego rakowiakiem. Rakowiak jest nowotworem neuroendokrynnym, co oznacza, że wydziela do krwi substancje biologicznie czynne (np. serotoninę, histaminę) powodujące różnorodne objawy.

 • Złośliwe nowotwory tkanek miękkich

  Złośliwe nowotwory tkanek miękkich

  Do nowotworów tkanek miękkich należą wszystkie guzy, które rozwijają się z mięśni szkieletowych (np. widocznych na ramieniu) i gładkich (np. odpowiadających za pracę mechaniczną jelita), tkanki tłuszczowej, tkanki łącznej naczyń krwionośnych i chłonnych. Tradycyjnie w obrębie grupy nowotworów tkanek miękkich omawia się także guzy obwodowego układu nerwowego.

 • Znamiona barwnikowe

  Znamiona barwnikowe

  Nadmierna ekspozycja na słońce jest jednym z czynników sprzyjających zezłośliwieniu znamienia barwnikowego. W celu obniżenia ryzyka rozwoju czerniaka należy stosować odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną.

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta