Płynoterapia śródoperacyjna – mniej znaczy więcej?

08.04.2022

Opracował: lek. Michał Długaszek

Od kilku lat w anestezjologii obowiązuje prowadzenie zbilansowanej płynoterapii śródoperacyjnej w oparciu o protokół Enhanced Recovery after Surgery (ERAS). Protokół ERAS zakłada stosowanie płynoterapii śródoperacyjnej, którą można podzielić na:

  • płynoterapię podtrzymującą,
  • płynoterapię uzupełniającą.

Celem płynoterapii śródoperacyjnej jest zapewnienie prawidłowej perfuzji narządowej poprzez utrzymanie euwolemii.

U których pacjentów stosować restrykcyjną płynoterapię podtrzymującą?

Płynoterapia podtrzymująca według protokołu ERAS zakłada stosowanie zbilansowanych krystaloidów w dawce od 1 ml/kg/godz. do 5 ml/kg/godz. w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego. Dotyczy to pacjentów nieobciążonych, u których zabiegi nie są rozległe. Należy dążyć do zerowego bilansu płynowego.

U których pacjentów należy stosować płynoterapię skierowaną na cel?

Podczas znieczulania pacjentów obciążonych dużym ryzykiem operacyjnym lub poddawanych dużym zabiegom zaleca się prowadzenie monitorowania hemodynamicznego, aby płynoterapia była skierowana na cel.

Co oznacza płynoterapia uzupełniająca?

Płynoterapia uzupełniająca oznacza takie stosowanie płynów, aby uzupełnić bieżące niedobory wody i elektrolitów powstałe wskutek zwiększonej utraty - parowanie podczas zabiegu z otwarciem jam ciała, podczas gorączki, krwawienia lub przesunięcia płynów do „trzeciej przestrzeni”. Do płynoterapii uzupełniającej w piśmiennictwie autorzy proponują stosowanie koloidów z racji dłuższego utrzymywania się w naczyniach.

Płynoterapia śródoperacyjna skierowana na cel - co właściwie jest celem?

Podczas płynoterapii skierowanej na cel należy określić, w którym miejscu krzywej Franka-Starlinga znajduje się mięsień sercowy pacjenta - innymi słowy, czy mój pacjent odniesie korzyść z resuscytacji płynowej? Ponadto pozwala odpowiedzieć na pytanie: czy stosować płyny czy leki wazoaktywne?

strona 1 z 2